آخرین ویرایش : February 2, 2013

علی کشتمند

معروف به : سلطان علی کشتمند

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کابل افغانستان


لیسانس اقتصاد.


مناصب و مشاغل


صدراعظم

حکومت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان

( از ۱۹۸۱/۰۵م. تا ۱۹۸۸م. )
کشتمند نخستین هزاره شعیه مذهب بود که توانست تا به مقام صدراعظم ارتقا یابد. وی با تغییر در صدر حکومت و جانشینی نجیب‌الله به جای کارمل در سال ١٩٨٥، پست صدراعظمی‌اش را حفظ کرد و در مجموع به مدت هشت سال در این سمت خدمت کرد.

وزیر

عضو


گرایشات


عضو

حزب دموکراتیک خلق افغانستان


او در نخستین گنگره حزب دموکراتیک خلق در سال 1343 به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. همچنین در تظاهرات سوم عقرب که از طرف حزب دموکراتیک خلق سامان داده شده بود شرکت کرد که در نتیجه دستگیر و زندانی شد.


آثار


نویسنده

کتاب "یادداشت های سیاسی"


از آثار وی می‌توان به کتاب سه جلدي «يادداشت‌هاي سياسي»اشاره کرد که مروري فشرده بر وقايع سالهاي پيشين افغانستان و به ویژه سرگذشت حزب دمکراتیک خلق افغانستان است.


علی کشتمند

تاریخ تولد ۱۳۱۴ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کابل
متولد قلعه سلطان چاردهی در کابل.
ملیت کشور افغانستان
قومیت هزاره
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • معاون صدراعظم وقت بود.
  • معاون اول رئیس جمهور افغانستان.
  • او در دوران محمدنور تره‌کی به زندان افتاد و محکوم به مرگ شد ولی بعد این حکم به به زندان مادام‌العمر تقلیل یافت اما چون شاخه پرچم (یکی از شاخه های حزب دموکراتیک خلق افغانستان) روی کار آمد، وی به طور همزمان وزیر برنامه‌ریزی و کفیل نخست‌وزیر و معاون شورای انقلابی شد.
  • وی در حال حاضر در لندن زندگی می کند.

done in 0.0602 seconds