آخرین ویرایش : January 29, 2013

محمد نجیب الله احمدزی

معروف به : دکتر نجیب الله

تحصیلات


محل تحصیل

لیسه حبیبیه در افغانستان


اخذ دیپلم از دبیرستان حبیبیه.

دانشگاه کابل افغانستان


فارغ التحصیل رشته پزشکی.


مناصب و مشاغل


رئیس جمهور

حکومت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان

( از ۱۳۶۵/۰۸ه.ش. تا ۱۳۷۰/۰۱ه.ش. )
در سال 1365 با برکناری ببرک کارمل از قدرت، رئیس جمهور افغانستان شد.

سفیر

سفارت افغانستان در ایران


هنگامی که سران پرچم (یکی از شاخه های حزب دموکراتیک افغانستان) توسط نورمحمد تره‌کی از قدرت برکنارشدند، او به سمت سفیر افغانستان درتهران منصوب شد.

رئیس

سازمان امنیت و اطلاعات افغانستان (خاد)


بعد ازکودتای ناکام پرچم درکابل و دستگیری عده‌ای ازسران آن مانند سلطانعلی کشتمند، او نیز به کابل احضار شد ولی بعد به مسکورفت. درسال 1360 با ببرک کامل و با قشون شوروی سابق وارد افغانستان گردید و رئیس سازمان امنیت و اطلاعات افغانستان (خاد) شد.

عضو

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان (شورای انقلابی قوای مسلح)

( از ۱۳۵۷/۰۲ه.ش. )
پس از کودتای هفتم ثور 1357 عضو شورای انقلابی حزب دموکراتیک خلق شد.


گرایشات


عضو

حزب دموکراتیک خلق افغانستان شاخه پرچم

( از ۱۳۵۶ه.ش. )

دکتر نجیب الله طرفدار اندیشه‌های مارکسیستی بود و در زمان حکومتش می‌خواست با مخالفان خود از در سازش در‌آید. او درسال 1356به عضویت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق درآمد.
این حزب دارای دو شاخه مستقل بنام‏ های خلق و پرچم بود. در ظاهر این دو شاخه باهم وحدت کردند اما هر کدام آن تاریخ و مشی سیاسی خود را داشت. شاخه پرچم خود را حزب زحمتکشان افغانستان و شاخه خلق خود را حزب پیشاهنگ طبقه کارگر افغانستان می‏ خواند. شاخهٔ پرچم را ببرک کارمل و شاخهٔ خلق را نورمحمد تره کی رهبری می‌کرد. نجیب الله درنزاع خلق و پرچم از جناح پرچم حمایت کرد. درسال  1364منشی عمومی کمیته مرکزی حزب گردید.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

کودتای هفت ثور افغانستان

( از ۱۳۵۷ه.ش. )
پس از کودتای هفتم ثور 1357 عضو شورای انقلابی حزب دموکراتیک خلق شد. او در داخل حزب به ببرک کارمل علاقه‌مند بود و گاهی سمت محافظ او را به عهده داشت.


محمد نجیب الله احمدزی

تاریخ تولد ۱۳۲۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۶/۱۲/۲۷م.
محل درگذشت شهر کابل
دکتر نجیب الله در سال 1375 با تسلط طالبان بر کابل و هجوم به دفتر سازمان ملل متحد، دستگیر گردید و به قتل رسید و جسدش در ملا عام به دار آویخته شد.
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
از اعضاء طایفه غلجایی
احمدزایی از شاخه های طایفه غلجایی.
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • فرزند محمد احمدخان احمدزایی.
  • بعد ازکودتای ناکام حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شاخه پرچم درکابل و دستگیری عده‌ای ازسران آن مانند سلطانعلی کشتمند، او نیز به کابل احضار شد ولی بعد به مسکورفت.
  • دکتر نجیب الله در دوران ریاست جمهوری سعی کرد که با برنامه آشتی ملی و حذف نظام تک حزبی رژیم تحت حمایت مسکو را از خطر نابودی نجات دهد اما با پیروزی مجاهدین (اردیبهشت 1371)، به ناچار به نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل پناهنده شد.

done in 0.0588 seconds