آخرین ویرایش : January 21, 2013

احمد میرزا معین الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه ارومیه

( از ۱۲۸۳ه.ق. )
در سال 1283ق به حکومت ارومیه منصوب شد و در سال 1296ق مجددا به حکومت همین محل فرستاده شد.


مناصب و مشاغل


حاکم

شهرستان گلپایگان

( از ۱۲۶۷ه.ق. تا ۱۲۷۱ه.ق. )

شهرستان خوانسار

( از ۱۲۶۷ه.ق. تا ۱۲۷۱ه.ق. )

منطقه مازندران

( از ۱۲۷۱ه.ق. تا ۱۲۷۲ه.ق. )

شهرستان گلپایگان

( از ۱۲۷۵ه.ق. )

شهرستان خوانسار

( از ۱۲۷۵ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

علیشاه میرزا ظل السلطان


معین الدوله برادرزاده ظل السلطان بود.

محمد قلی میرزا ملک آرا


معین الدوله برادرزاده محمد قلی میرزا بود.


تاریخ تولد ۱۲۳۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۰ه.ق.
محل درگذشت شهر مشهد
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن شهر مشهد
وی نزدیک قبر پدرش عباس میرزا در حرم حضرت رضا در قسمت دارالحفاظ مدفون شد.

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1250ق به دستور محمدشاه زندانی شد. اما یک سال بعد، همزمان با قتل قائم مقام فراهانی، او و سه تن از برادرانش ــ که آنها نیز زندانی بودند ــ به تویسرکان و ملایر فرستاده شدند و با دریافت مواجب دولتی در آنجا ساکن گشتند تا اینکه در زمان صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر به هر یک از ایشان شغلی محول شد.
  • در سال 1277ق از طرف مسعود میرزا یمین الدوله، حاکم مازندران و استرآباد، به نایب الحکومگی استرآباد تعیین شد.
  • در سال 1299ق برای مدتی، نیابت محمد تقی میرزا رکن الدین، والی خراسان، را برعهده داشت.

done in 0.0619 seconds