آخرین ویرایش : January 14, 2013

احمد خان ملک ساسانی محتشم السلطان

تحصیلات


محل تحصیل

کشور سوییس

( از ۱۳۲۴ه.ق. تا ۱۳۳۰ه.ق. )


مناصب و مشاغل


مستشار

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۲۹۸ه.ش. تا ۱۳۰۱ه.ش. )


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ


تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۶ه.ش.
محل درگذشت کشور فرانسه
ملیت کشور ایران
مدفن شهر تهران
وی در سوهانك شمیران به خاك سپرده شد.

توضیحات بیشتر:

در سال 1281 ه.ش ملقب به محتشم السلطان شد و برای تحصیل به سوئیس رفت. پس از اتمام تحصیل 1290 ه.ش به تهران بازگشت و معلم و پیشخدمت احمد شاه شد. به وزارت مالیه رفت و از 1298-1294 ه.ش ریاست مالیه یزد را بر عهده داشت. پس از خدمت در سفارت ایران در استانبول به تهران آمد و در وزارت خارجه به کار خود ادامه داد و در 1312 ه.ش  بازنشسته شد. اما در 1328 ه.ش در زمان حاکمیت محمدرضا پهلوی از طرف محمد ساعد نخست‌وزیر وقت به معاونت نخست‌وزیری و ریاست کل انتشارات و مطبوعات کشور منصوب شد.


done in 0.0595 seconds