آخرین ویرایش : January 5, 2013

آیت الله محمد محسن تهرانی

معروف به : آقا بزرگ تهرانی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تهرانآقابزرگ تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسة دانگی آغاز کرد و در مدرسة پامنار و سپس در مدرسة فخریه (مروی) ادامه داد. ادبیات عرب را نزد شیخ‎محمدحسین خراسانی و شیخ‎محمدباقر معزوالدوله، منطق را نزد میرزامحمدتقی، سطوح اصول را نزد سیدعبدالکریم مدرسی، سیدمحمدتقی گرکانی و شیخ‎علی‎نورایلکایی آموخت و اندکی ریاضیات نیز نزد میرزاابراهیم زنجانی فرا گرفت. همچنین به مطالعاتی در تاریخ ادبیات و رجال حدیث پرداخت.

شهر نجف

( از ۱۳۱۵/۰۶/۱۰ه.ق. تا ۱۳۲۹ه.ق. )

به قصد ادامة تحصیل به نجف رفت و در این شهر نزد حاج‎میرزاحسین نوری، شیخ‎محمدطه نجف، سیدمرتضی کشمیری، حاج‎میرزاحسین میرزاخلیل، آخوند ملا محمّد کاظم خراسانی، سید احمد حایری تهرانی، میرزامحمدعلی چهاردهی، سیدمحمدکاظم یزدی و شیخ‎الشریعة اصفهانی به کسب دانش پرداخت.


آثار


نویسنده

کتاب "الذریعه الی تصانیف‎الشیعه"

( از ۱۳۵۷ه.ق. تا ۱۳۹۷ه.ق. )

اقا بزرگ تهرانی در 1329ق به کاظمین رفت و به منظور تدوین بزرگ‎ترین دایره‎المعارف کتاب‎شناسی شیعی، یعنی الذّریعه‎الی‎تصانیف‎الشّیعه به تحقیق و تتبع پرداخت. چندی بعد در سامرا به ادامه کار پرداخت و در 1335ق به کاظمین بازگشت، دو سال درآنجا ماند و باز به سامرا رفت. در 1354ق/1935م به نجف بازگشت و به منظور چاپ الذریعه، چاپخانه‎ای به نام مطبعه‎السعاده بنیاد نهاد، اما دولت پادشاهی عراق به بهانه‎ای گوناگون مانع کار وی گردید. شیخ‎جلد نخستین ذریعه را در مطبعه‎الغری به چاپ رساند، اما انتشار آن، باز هم درنتیجة مخالفت دولت عراق 6 ماه به تعویق افتاد. آقابزرگ برای تدوین و تکمیل این دایره‎المعارف به سفرهای طولانی نیز پرداخت. از بیشتر کتابخانه‎های عمومی عراق و ایران و سوریه و فلسطین و مصر و حجاز و بسیاری از کتابخانه‎های عمومی عراق و ایران و سوریه و فلسطین و مصر و حجاز و بسیاری کتابخانه‎های خصوصی در این کشورها دیدن کرد و به بررسی کتب آنها پرداخت. وی در 62 کتابخانه شخصاً کاوش کرد و فهرست های بسیاری از کتابخانه‎های دیگر را نیز مورد مطالعه قرار داد. این عنوان کتاب شامل 26 جلد که جزء نهم آن در 4 مجلد است، و میان سال های 1357-1397ق در نجف و بیروت به چاپ رسیده است.

کتاب "طبقات‎ اعلام ‎الشیعه"شامل 11 جزء بدین ترتیب: نوابغ‎الرواه‎فی‎رابعه‎امآت، بیروت، دارالکتاب‎العربی، 1391ق؛ الثقاه والعیون فی سادس‎القرون، بیروت، دارالکتابظالعربی، 1392ق؛ الضیاءاللامع فی عباقره‎القرن‎التاسع، دانشگاه تهران، 1362ش؛ احیاءالداثر فی مآثر اهل‎القرن‎العاشر، دانشگاه تهران؛ روضه‎النضره فی تراجم علماءالمائه‎الحادیه‎عشره، (زیر چاپ)؛ الکواکب‎المنتشره فی‎القرن‎الثانی بعدالعشره، (خطی)؛ الکرام‎البرره فی‎القرن‎الثالث بعدالعشره، نجف، 1373-1377ق؛ نقباءالبشر فی‎القرن‎الرابع عشر، نجف، 1373ق.

کتاب "مصفی‎ المقال فی مصنفی علم‎ الرجال"

( ۱۳۳۷ه.ش. )
چاپ تهران.

کتاب "هدیه‎ الرازی الی‎ المجدد‎ الشیرازی"

( ۱۳۸۳ه.ق. )
چاپ کربلا.

کتاب "النقد اللطیف فی نفی التحریف عن‎ القرآن‎ الشریف"


کتاب خطی.

کتاب "توضیح‎ الرشاد فی تاریخ حصرالاجتهاد"

( ۱۴۰۱ه.ق. )
چاپ قم.

کتاب "تفنید قول ‎العوام بقدم‎ الکلام"


کتاب خطی.

کتاب "ذیل ‎المشیخه"

( ۱۳۵۵ه.ق. )
چاپ نجف.

کتاب "ضیاءالمفازات فی طریق مشایخ‎ الاجازات"


کتاب خطی.

کتاب "اجازاتالطوسی"

( ۱۳۷۶ه.ق. )
چاپ نجف.


سایر موارد


نام استادان وی

ملا محمد کاظم خراسانیملا محمد کاظم خراسانی


آخوند خراسانی در نجف از اساتید آقا بزرگ تهرانی بود.

حاج میرزا حسین خلیل تهرانی
تاریخ تولد ۱۲۹۳/۰۳/۱۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ه.ق.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر نجف
وی پس از یک بیماری طولانی در نجف اشرف درگذشت.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن شهر نجف
وی در نجف اشرف درگذشت و طبق وصیتش، در کتابخانة خود که آن را برای استفادة علما و طلاب وقف کرده بود، به خاک سپرده شد.

توضیحات بیشتر:
  • پدر و پدربزرگش از روحانیون این شهر بودند. جدِّ بزرگش، حاج‎محسن، بازرگان بود و به یاری منوچهرخان معتمدالدولة گرجی، نخستین چاپخانة ایران را بنیاد نهاده بود.

done in 0.0722 seconds