آخرین ویرایش : December 29, 2012

رجبعلی منصور

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران


تحصیلات مقدماتی و متوسطه.

مدرسه علوم سیاسی تهران

( تا ۱۲۸۵ه.ش. )
پس از فارغ التحصیلی از دارالفنون وارد مدرسه عالی سیاسی شد و در ۱۲۸۵ از مدرسه علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد .


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت پهلوی

( از ۱۳۲۸ه.ش. تا ۱۳۲۹ه.ش. )
در سال 1328 ه.ش منصور با حمایت شخص سفیر بریتانیا، پس از ساعد مراغه‌ای، نخست‌وزیر شد زیرا انگلیسی‌ها او را قادر به قبولاندن قرارداد الحاقی به مجلس می‌دانستند. درنتیجه منصور بدون رای تمایل مجلس به نخست‌وزیری رسید. منصور در ایام نخست وزیری برای جلب نمایندگان به خواسته‌های جبهه ملی با نظر مساعد برخورد می‌کرد. همچنین او آیت‌الله کاشانی را که پس از ترور شاه به لبنان تبعید شده بود به ایران دعوت کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشکر رزم‌آرا تمایل نشان داد.

حکومت پهلوی

( از ۱۳۱۹/۰۵ه.ش. تا ۱۳۲۰/۰۶ه.ش. )
دوران نخست‌وزیری منصور مصادف با جنگ جهانی دوم و بحران و کشمکش های مابین ایران و متفقین بود، در شهریور 1320 ه.ش با ورود متفقین به ایران از نخست‌وزیری کناره گرفت.

وزیر

وزارت کشور ایران

( از ۱۳۰۷/۱۱ه.ش. تا ۱۳۱۱ه.ش. )

وی در بهمن 1307 در کابینه مخبرالسلطنه هدایت وزیر داخله شد.

وزارت راه و ترابری ایران

( از ۱۳۱۱ه.ش. تا ۱۳۱۴/۱۱ه.ش. )
در سال 1311 ه.ش در ترمیم کابینه هدایت به وزارت راه (طرق و شوارع) منصوب شد و تا بهمن 1314 ه.ش در دولت های ذکاءالملک فروغی و محمود جم در همین سمت باقی ماند.

وزارت پیشه و هنر

( از ۱۳۱۷/۰۵ه.ش. تا ۱۳۲۰/۰۶ه.ش. )
از 1317 تا 1319 در دولت های جم و متین دفتری به وزارت صناعت (پیشه و هنر) رسید و در تیر ماه 1319 به نخست‌وزیری منصوب شد. در کابینه خود نیز سمت وزیر صناعت را حفظ کرد.

سرپرست

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( ۱۲۹۸ه.ش. )
علی منصور در سال 1298 ه.ش به کفالت وزارت خارجه منصوب شد. پس از سقوط وثوق‌الدوله در سمت معاون میرزا اسدالله خان مشارالسلطنه، وزیر امور خارجه، ابقا شد.

استاندار

استان آذربایجان

( از ۱۳۲۵/۱۰ه.ش. تا ۱۳۲۷/۰۸ه.ش. )
پس از غائله پیشه وری و فرقه دموکرات در آذربایجان به عنوان استاندار به تبریز رفت.

استان خراسان

( از ۱۳۲۰/۱۰ه.ش. تا ۱۳۲۴/۰۹ه.ش. )
استاندار خراسان و تولیت استان قدس رضوی

والی

منطقه آذربایجان

( از ۱۳۰۶ه.ش. تا ۱۳۰۷ه.ش. )
منصور در شهریور 1306 در کابینه مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) به استانداری آذربایجان منصوب شد و تا بهمن 1307 ه.ش در این مقام باقی ماند. وی در انجام اصلاحات اجتماعی در آذربایجان کوشید و انتخابات دوره هفتم آذربایجان، زیر نظر او انجام شد.

سفیر

سفارت ایران در ایتالیا

( از ۱۳۲۹/۰۴ه.ش. تا ۱۳۳۱/۰۲ه.ش. )
همزمان سفیر ایران در واتیکان

سفارت ایران در ترکیه

( از ۱۳۳۲/۰۷ه.ش. تا ۱۳۳۲/۱۰ه.ش. )

دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل - دفتر ژنو

( از ۱۳۴۲/۰۷ه.ش. تا ۱۳۴۶/۰۸ه.ش. )

وزیر مختار

سفارت ایران در یونان

( از ۱۳۳۲/۱۰ه.ش. )

معاون

وزارت داخله ایران (دوره قاجار)

( ۱۳۰۳ه.ش. )
در 1302 ه.ش در کابینه حسن مستوفی الممالک به کفالت وزارت داخله منصوب شد.

مدرس

مدرسه علوم سیاسی تهران

( از ۱۲۹۴ه.ش. )
در مدرسه علوم سیاسی به تدریس حقوق در یونان و روم قدیم پرداخت.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

قرارداد 1919


گفته شده که منصورالملک در سمت رئیس اداره انگلیس در انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ م در دولت وثوق الدوله نقش مهمی داشت.


روابط خانوادگی


نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

حسن خان ظهیرالملک


رجبعلی منصور دختر حسن خان ظهیرالملک را به همسری گرفت.


رجبعلی منصور

تاریخ تولد ۱۲۶۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۳/۰۹/۲۱ه.ش.
محل تولد منطقه تفرش
محل درگذشت کشور ایران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • در 1285 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. استخدامش در وزارت خارجه مقارن بود با اوائل جنبش مشروطه و سال ها در اداره انگلیس آن وزارتخانه که ریاست آن با حسن رئیس ظهیرالملک بود، خدمت می‌کرد و با دختر رئیس خود ازدواج کرد. در سال 1294ه.ق به ریاست اداره مزبور رسید و در همین سمت لقب منصورالملک گرفت. مدتی کفیل وزارت امورخارجه بود. در سال 1303 ه.ش معاون وزارت داخله گردید. در 1302 و بار دیگر در سال 1305 ه.ش در کابینه حسن مستوفی (مستوفی الممالک) به کفالت وزارت داخله منصوب شد.
  • در بهمن 1314 در مقام وزیر راه به جرم ارتشاء و اخذ پانزده هزار تومان رشوه برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت ولی از اتهامات وارده تبرئه و تا سه سال پس از آن منصبی به او داده نشد. در 1317 دوباره به کابینه رفت و خود به نخست وزیری رسید.
  • در وزارت کشور خدمت کرد سپس به وزارت امور خارجه رفت و در سفارت ایران در ایتالیا، ترکیه، آتن و ژنو خدمت کرد.

done in 0.0406 seconds