آخرین ویرایش : December 28, 2012

علی اکبر شیدا

تاریخ تولد ۱۲۵۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۴ه.ش.
محل تولد شهر شیراز
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

تصنیف‌ها، اشعار و آهنگ‌های عاشقانه او بخش موثری از خاطرات نسل‌های ایرانی از دهه ۱۳۲۰ به بعد است که در رادیو ایران بنا گذاشته شد. این اثرگذاری عمیق هنوز پس از ۶۰ سال و با وجود سانسور گسترده آثار ساخته شده براساس تصنیف‌های شیدا که توسط خوانندگان زن خوانده شده همچنان پابرجاست.


done in 0.0458 seconds