آخرین ویرایش : December 28, 2012

عبدالحسین شمس ملک آرا

آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پسر

نام پدربزرگ

فتحعلی شاه قاجارشمس آرا نوه پسری فتحعلی شاه بود.

نام نوه


تاریخ تولد ۱۲۴۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۵ه.ش.
محل تولد منطقه همدان
محل درگذشت کشور ایران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • ملقب به شمس الشعرا.
  • و چندی به سمت مترجمی در کلاس توپخانه به سرپرستی یکی از افسران آلمانی به نام "فیلیمر" اداره می‌شد به کار پرداخت و از آن پس به خواست ظل‌السلطان برای مصاحبت و تدریس فرزندان او به اصفهان خوانده شد. در ۱۳۲۶ق به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد.

done in 0.0574 seconds