آخرین ویرایش : December 25, 2012

آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی

معروف به : صاحب عروه

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه اصفهاناز مشهد عازم حوزه علمیه اصفهان شد و پس از کسب علم و فضل، از شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی و حاج آقا نورالله اجازه اجتهاد گرفت.

شهر نجف

( از ۱۲۸۱ه.ق. )


مناصب و مشاغل


مدرس


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران


در جریان مشروطه در ایران نیز از ابتدا مخالف جریان مشروطه بود و جانبداری برخی علما از مشروطه در یک سو و مخالفت وی با مشروطه، اوضاع حوزهَ نجف و طلاب و مقلدان وی را در ایران، دچار دودستگی و پریشانی نمود. یزدی نیز اواخر عمر خود را در این جریانهای سیاسی بسیار به سختی سپری کرد. صورت تلگراف‌ها، مکاتبات و استفتائات هر دو گروه مشروطه‌خواه و ضدمشروطه با یزدی، در مجموعه اسناد منتشر شده از دوره قاجار، موجود است. برخی از این اسناد، تهدیداتی را از طرف مشروطه‌خواهان دربردارد.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پسر


سایر موارد


نام شاگردان وی

سید محمد باقر موسوی خوانساریسید محمد باقر موسوی خوانساری در اصفهان از اساتید سید کاظم طباطبایی بودند.

آیت الله سید جعفر محمدباقر علی طباطبایی بحرالعلومنام استادان وی

آیت الله شیخ محمد جعفر محلاتیاز اساتید وی در نجف.

شیخ محمد باقر نجفی اصفهانیشیخ محمد باقر نجفی در اصفهان از اساتید سید کاظم طباطبایی بودند.

آیت الله میرزا محمد هاشم چهارسوقی


آیت الله میرزا محمد هاشم چهارسوقی از اساتید طباطبایی در اصفهان بود.

سید محمد حسن حسینی شیرازی
 آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی

تاریخ تولد ۱۲۴۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۷/۰۷/۲۸ه.ق.
محل تولد منطقه یزد
در روستای کسنویه یزد متولد شد.
محل درگذشت شهر نجف
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن شهر نجف
وی در حرم امام علی (ع) در نجف دفن شد.

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند مرحوم سید عبدالعظیم یزدی، یکی از فقهای بزرگ و نامدار قرن چهاردهم است.
  • وی دروس مقدماتی (ادبیات و سطوح اولیه) را در مدرسه علمیه دو منار یزد گذراند.از یزد برای فراگیری سطوح بالاتر، راهی مشهد شد و در آن جا، هیئت و ریاضیات را آموخت. سپس به اصفهان رفت.
  • در جریان ورود نیرهای انگلیسی به خاک عراق، نقش سیاسی فعالی را در رهبری نیروهای مقاومت در برابر استعمارگران عهده‌دار شد و نیروهای مقاومت را به رهبری فرزندش ــ سید محمد طباطبایی یزدی ــ به سوی نیروهای انگلیس رهسپار کرد و فرزند خویش را در این زمان از دست بداد.
  • هـنـگامی که دولت ایتالیا فتوای خود را برای اشغال لیبی در شمال آفریقا به حرکت درآورده بـود و مـملکت ایران نیز از سوی همسایه شمالی در اشغال نیروهای روس، و از جنوب مورد هجوم استعمار انگلیس بود، وی فتوای زیر را صادرکرد مبنی بر عقب راندن کفار توسط مسلمین ممالک اسلامی و بـذل جـان و مـال در راه بـیـرون رانـدن نـیروهای ایتالیا از طرابلس غرب و اخراج قوای روسی و انـگـلـیـسـی از ایـران زیرا این عمل از مهم ترین فرایض اسلامی است.
  • وی غیر از تالیفات نام برده شده آثار دیگری نیز دارد، از جمله: حاشیه آداب التجاره، حاشیة المتاجر، حاشیة الخیارات، حاشیه تبصره علامه حلی، حاشیه جامع عباسی شیخ بهایی، حاشیه ذخیرة العباد فاضل شرابیانی، حاشیه فرائد الاصول، حاشیه مجمع المسائل، حاشیه منتخب الرسائل خوانساری، حاشیه منهج الرشاد، حاشیه نخبه، رساله ذخیرة الصاحلین، رسالة فی ارث الزوجة من الثمن أو العقار، رساله تعادل و تراجیح، رساله جواز اجتماع امر و نهی.

done in 0.0707 seconds