آخرین ویرایش : December 18, 2012

فرخ (ابوطالب) خان غفاری کاشی امین الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

دربار قاجار

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۸۸ه.ق. )
در سال 1275 ه.ق به مقام وزیر حضور (دربار)، مهر دار شاه و و ریاست عمله خلوت ناصرالدین شاه منصوب شد.

سفیر

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۲۷۳ه.ق. تا ۱۲۷۴ه.ق. )

عضو


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

معاهده پاریس 1875

( ۱۲۷۳/۰۸ه.ق. )
امین الدوله در دوره ماموریت خود در پاریس از طرف دولت ایران مسئولیت امضای معاهده با سفیر بریتانیا در خصوص انتزاع هرات از ایران در قبال اعاده صلح میان ایران و بریتانیا و خروج نیروهای انگلیسی از بنادر جنوب ایران را عهده دار شد.


آثار


نویسنده

کتاب "مخزن الوقایع"


مخزن‌الوقایع، شرح ماموریت و مسافرت فرخ‌خان امین‌الدوله در سال 1273 ه.ق به لندن و پاریس است.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

محمد خان غفاری اقبال الدوله


فرخ خان امین الدوله عموی اقبال الدوله بود.

میرزا نظام­ الدین غفاری مهندس ­الممالک


مهندس الممالک پسرعموی فرخ خان امین الدوله بود.


فرخ (ابوطالب) خان غفاری کاشی امین الدوله

تاریخ تولد ۱۲۲۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۸ه.ق.
محل تولد شهر کاشان
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن حرم حضرت معصومه (س)
آرامگاه خصوصی

توضیحات بیشتر:
  • ابوطالب فرزند میرزا امیر مهدی در آغاز جوانی از کاشان به تهران آمد و وارد دربار فتحعلی شاه قاجار شد و به خاطر هوش و ذکاوتش مورد عنایت پادشاه واقع شد. فتحعلی شاه به او لقب فرخ را داد. فرخ ­خان در دوره پادشاهی فتحعلی شاه و محمد شاه جزء عمله خلوت و پیشخدمت مخصوص بود.
  • فرخ خان در سال 1252ق برای حل شورش مردم ساری علیه حاکم مازندران (فضلعلی­ خان بیگلربیگی قرابانی) عازم ساری شد و غائله را ختم به خیر کرد و بعد در سال 1253ق برای سامان بخشیدن به اوضاع آشفته اصفهان عازم آن­جا شد و اوضاع را سامان داد و مدتی نیز در اصفهان ماند.
  • چند سال بعد در سال 1256ق باز برای آرام کردن گیلان از طرف محمد شاه مامور شد، به آنجا رفت تا به رتق و فتق امور گیلان بپردازد. وی هشت ماه آن­جا بود. فرخ ­خان در سال 1272ق ملقب به امین ­الملک شد، و به اخذ نشان تصویر ناصرالدین شاه رسید.
  • او مامور گفتگو و امضای عهدنامه پاریس شد و چند صباحی در پاریس و لندن اقامت داشت. در پاریس به لژ فراماسونی گراندریان پیوست. او پس از بازگشت از سفارت استامبول به سمت وزیر دربار منصوب شد. از اقدامات مهم و قابل ملاحظه امین ­الدوله اعزام چهل و دو نفر از محصلین ایرانی به فرانسه بود که به پیشنهاد نامبرده و موافقت ناصرالدین شاه انجام گرفت.

done in 0.0583 seconds