آخرین ویرایش : December 16, 2012

محمود خان ناصرالملک همدانی

معروف به : فرمانفرما

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( از ۱۲۷۷ه.ق. تا ۱۲۷۹ه.ق. )
محمود خان ناصرالملك در سال 1277 ه.ق به وزارت تجارت و صنايع انتخاب گرديد و به اين ترتيب وزراي ششگانه به هفت تن افزايش يافت. در همان سال محمودخان، به دستور ناصرالدين شاه مأمور شد تا ساخت و ترميم راه گيلان به تهران را به اتمام برساند.

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۱ه.ق. تا ۱۳۰۳ه.ق. )
در سال 1301 ه.ق ميرزا سعيد خان موتمن الملك، وزير امورخارجه از دنيا رفت و به دستور شاه محمودخان به اين پست منصوب شد. انگليسي ها از اين انتصاب خوشحال و روسها، ناخشنود بودند.

حاکم

منطقه گیلان

( از ۱۲۹۲ه.ق. تا ۱۲۹۴ه.ق. )
كلات گيلان را به ناصرالملک سپردند و در اين زمان، اقداماتي اصلاحي و مبتكرانه انجام داد.

منطقه خراسان

( از ۱۳۰۳ه.ق. تا ۱۳۰۴ه.ق. )
سال 1303 ه.ق محمودخان پس از اخذ لقب فرمانفرما، حاكم خراسان و سيستان شد و در اين مأموريت، نوه خود ابوالقاسم خان را به عنوان دستيار همراه برد و تا 14 ماه در اين منطقه بود.

نایب الحکومه

منطقه کردستان ایران

( از ۱۲۹۹ه.ق. تا ۱۳۰۰ه.ق. )
به نیابت از ظل السلطان

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۹۹ه.ق. تا ۱۳۰۰ه.ق. )
به نیابت از ظل السلطان

سفیر

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۲۶۹ه.ق. تا ۱۲۷۱ه.ق. )
در سال 1271 ه.ق محمود خان پس از انتخاب عباسقلي خان سيف الملك به سفارت ايران در سن پترزبورگ به تهران بازگشت.

وزیر مختار

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۹ه.ق. تا ۱۲۸۱ه.ق. )
وي در سال 1279 ه.ق به سمت وزيرمختار ايران در انگليس تعيين و رهسپار آن كشور شد. در سال هاي 1280 و 1281 ه.ق ، به دستور شاه محمودخان، همچنين حسنعلي خان امير نظام، وزيران مختار ايران در انگليس و فرانسه ، با كمپاني هاي بسياري در اروپا وارد مذاكره شدند. در سال 1281 محمودخان به تهران بازگشت و به جاي وي محسن خان معين الملك به سمت وزير مختار منصوب شد.

شارژدافر

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۲۶۷ه.ق. تا ۱۲۶۹ه.ق. )
پس از احضار وزير مختار ايران، ميرزا محمدحسين قزويني (عضدالملك) به تهران، به سمت كاردار ايران منصوب شد و لقب جناب گرفت.

نایب سفارت

سفارت ایران در روسیه

( ۱۲۶۶ه.ق. )
محمود خان در سال 1266 ه.ق به عنوان نايب اول سفارت ايران در سن پترزبورگ  مشغول به كار گرديد.

معاون

وزارت جنگ ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۹ه.ق. تا ۱۲۹۰ه.ق. )
در سال 1289 ه.ق میرزا حسین خان مشیرالدوله صدراعظم او را معاون خود کرد و کارهای وزارت جنگ و سپهسالاری را به دست او سپرد. در سفر او ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1290 ه.ق محمودخان زمام امور لشکری کشور و پیشکاری فرهاد میرزا معتمدالدوله نایب السلطنه را از طرف شاه به عهده داشت.


روابط خانوادگی


نام نوه

نام نتیجه


تاریخ درگذشت ۱۳۰۵ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن حرم شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • محمود خان از طایفه قره گوزلو قاجار ساکن در همدان در جوانی به ریاست افواج قره گوزلو رسید. در اوایل پادشاهی ناصرالدین شاه، میرزا تقی خان امیر کبیر، او را به نیابت آجودان باشی انتخاب کرد.
  • او در  سال 1266 ه.ق به عنوان نایب اول سفارت ایران در سن پترزبورگ مشغول به کار گردید و تا سال 1271 ه.ق در آنجا خدمت کرد.
  • در سال 1272 ه.ق منصب میرپنجی گرفت و در سال 1275 ه.ق ملقب به ناصرالملک شد. ناصرالدین شاه در این سال در سفر به سلطانیه، ریاست قوای پایتخت و قورخانه را به او سپرد.
  • محمود خان ناصرالملک در سال 1277 ه.ق به وزارت تجارت و صنایع انتخاب گردید و در سال 1279 ه.ق به سمت وزیرمختار ایران در انگلیس تعیین و رهسپار آن کشور شد. در سال 1281 محمودخان به تهران بازگشت اما سال بعد به عنوان فرستاده ویژه دولت ایران سفری به فرانسه کرد.
  • در سال 1289 ه.ق میرزا حسین خان مشیرالدوله صدراعظم او را معاون خود کرد و کارهای وزارت جنگ و سپهسالاری را به دست او سپرد. مدتی به گیلان رفت و پس از بازگشت به تهران وزیر بنایی بود که تا 1297 ه.ق این سمت را داشت.
  • محمودخان اندیشه اصلاحات در سر داشت، از این رو از مسکو کارخانه ریسمان بافی خریداری کرد و در تهران راه اندازی نمود که به جایی نرسید. او را مشوق ورود و کاشت بذر توتون دانسته اند.
  • سال 1301 ه.ق وزیر امور خارجه شد و دو سال بعد با لقب فرمانفرما حاکم خراسان و سیستان شد. در 1305 ه.ق با سکته درگذشت./ ف.م

done in 0.0715 seconds