آخرین ویرایش : December 14, 2012

مصطفی قلی بیات

معروف به : صمصام الملک

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه ملی کشاورزی گرینیون

( از ۱۲۹۶ه.ش. تا ۱۳۰۰ه.ش. )
بیات در 1296 ه.ش به اروپا رفت و در فرانسه به مدت چهار سال در رشته کشاورزی تحصیل کرد و از مدرسه ملی کشاورزی گرینیون فارغ‌التحصیل شد.


مناصب و مشاغل


رئیس

اداره کل کشاورزی

( از ۱۳۱۲ه.ش. تا ۱۳۱۶ه.ش. )
فروغی در کابینه خود، بیات را به ریاست اداره کل فلاحت و صناعت منصوب کرد. در آذر 1314 ه.ش که محمود جم به نخست وزیری رسید بیات در ریاست اداره کل فلاحت ابقا شد. در دوران خدمت او شعب خاصی برای امور دفع آفات، جنگلبانی و ایستگاه‌های کشاورزی پی‌ریزی شد.

معاون

وزارت کشور ایران

( از ۱۳۰۹ه.ش. تا ۱۳۱۲ه.ش. )

وزارت اقتصاد ملی ایران

( ۱۳۰۹ه.ش. )
در فروردین 1309 ه.ش وزارتخانه اقتصاد ملی تشکیل شد و محمدعلی فروغی به عنوان وزیر تعیین شد و بلافاصله بیات را به معاونت خود انتخاب کرد.

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( از ۱۳۰۳ه.ش. تا ۱۳۰۷ه.ش. )
در شهریور 1303 ه.ش سردار سپه رضاخان آخرین نخست وزیر دوره قاجار، در کابینه خود تغییراتی داد و عبدالحسین تیمورتاش را به وزارت فلاحت، فوائد عامه و تجارت منصوب کرد. او نیز بیات را به معاونت خویش برگزید. در اردیبهشت 1306 ه.ش حسین علا به وزارت فوائد عامه رسید و بیات را به معاونت خود انتخاب کرد. بیات در ابتدای معاونتش با مشکل شیوع طاعون گاوی روبرو شد. او برای پیشگیری امراض دامی به تاسیس موسسه رازی و تربیت گروهی از دامپزشکان همت گماشت. او همچنین با فعال کردن مدرسه فلاحت مقدمات تاسیس دانشکده کشاورزی را فراهم آورد.

عضو

جمعیت ایران جوان


حزب ایران جوان که روزنامه ای به همین نام هم منتشر می کرد با برقراری نظام تک حزبی در دوران حکومت رضاشاه در خطر انحلال قرار گرفت که با کوشش و ابتکار مصطفی‌قلی بیات به صورت کانون فرهنگی به فعالیت خود ادامه داد. حزب ایران جوان در دوره ششم انتخابات مجلس هفت نفر از اعضای خود را نامزد کرد و در آگهی تبلیغاتی خود بیات را به عنوان یکی از هفت نماینده منتخب خود معرفی کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام مادربزرگ

ملک تاج نجم السلطنه


صمصام الملک نوه دختری نجم السلطنه بود.

دارای رابطه خانوادگی با

علی اکبر سیاسی


علی اکبر سیاسی همسر دختر (روشن ملک)صمصام الملک بود.

محمد مصدق


مصطفی قلی بیات خواهر زاده محمد مصدق بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۶ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • مصطفی قلی تحصیلات خود را در خانه و به وسیله معلمین سرخانه شروع نمود و سپس برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و به تحصیل در رشته کشاورزی پرداخت. بیات همچنین تمام هزینه اقامت پنج ساله علینقی وزیری در اروپا را که به منظور تحصیل موسیقی انجام شده‌بود تقبل کرد.
  • بیات پس از بازگشت به ایران در سال 1300ه.ش به وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه رفت و پس از سه سال حضور به معاونت این وزارتخانه رسید؛ وی چهار سال معاون وزیر بود. سپس برای مدت کوتاهی به معاونت وزارت کشور رسید.
  • بیات نخستین دبیرستان پسرانه اراک را تاسیس کرد که صمصامیه نام گرفت.
  • در سال 1312ه.ش همزمان با تاسیس اداره کل کشاورزی، بیات به ریاست آن برگزیده شد و تا پایان عمر در این سمت مشغول بود.مصطفی‌قلی بیات در سال ۱۳۱۶ در ۴۹ سالگی به مرگ زودرس در آلمان وفات یافت.

done in 0.0567 seconds