از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۸ه.ش.۱۳۳۴ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۸ه.ش.۱۳۳۱ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۳۲۸-۰۸-۲۰ه.ش.۱۳۳۸ه.ش.
۱۳۲۸-۱۱-۲۰ه.ش.۱۳۳۳ه.ش.
۱۳۲۸ه.ش.۱۳۳۱ه.ش.
۱۳۲۸ه.ش.۱۳۴۶ه.ش.
۱۳۲۸ه.ش.۱۳۲۹ه.ش.
۱۳۲۸ه.ش.۱۳۳۱ه.ش.
۱۳۲۸ه.ش.۱۳۳۱ه.ش.
۱۳۲۸ه.ش.۱۳۳۸ه.ش.


توضیحات بیشتر:
  • مجلس سنا بر اساس قانون اساسی مشروطیت ایران، یکی از دو مجلس قانون‌گذاری ایران به همراه مجلس شورای ملی بود.
  • مجلس سنا کلاً هفت دوره قانون گذاری داشته‌است:

اولین دوره مجلس سنا : هم‌زمان با شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ در تالار مجلس شورا گشایش یافت اما در سال ۱۳۳۱ هنگام مبارزات ملی شدن صنعت نفت و قطع روابط سیاسی با انگلیس و همچنین مخالفت مجلس سنا نسبت به انتخاب مجدد مصدق به نخست‌وزیری و سیاست وی در زمینه نفت، دکتر محمد مصدق درصدد انحلال مجلس سنا برآمد و از ورود سناتورها به عمارت مجلس شورای ملی در بهارستان جلوگیری شد به طوری که سناتورها جلسه خود را در منزل نظام‌السلطنه مافی تشکیل دادند. بدین ترتیب مجلس سنا تعطیل و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوباره تشکیل شد.

دوره دوم مجلس سنا : در ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ آغاز و در ۲۵ اسفند ۱۳۳۸ خاتمه یافت.

دوره سوم مجلس سنا : در ۳/۱/۱۳۳۹ گشایش یافت و در ۱۹/۲/۱۳۴۰ به فرمان شاه منحل شد.

دوره چهارم مجلس سنا : پس از دو سال و اندی تعطیلی در ۱۴/۷/۱۳۴۲ آغاز شد و در ۱۴/۷/۱۳۴۶ خاتمه یافت (تا سال ۱۳۴۲ش نمایندگان مجلس را کلاً مردان تشکیل می‌دادند ولی از این سال به بعد بانوان به مجلس سنا راه یافتند و در همین زمان نیز عده‌ای از بانوان به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شدند)

دوره پنجم مجلس سنا : در ۱۴/۷/۱۳۴۶ گشایش و در ۹/۶/۱۳۵۰ خاتمه یافت.

دوره ششم مجلس سنا : در ۹/۶/۱۳۵۰ گشایش و ۱۶/۶/۱۳۵۴ خاتمه یافت.

دوره هفتم مجلس سنا : در ۱۷/۶/۱۳۵۴ افتتاح شد و با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ مجلس سنا منحل شد.

done in 0.107 seconds