آخرین ویرایش : November 27, 2012

عیسی صدیق

معروف به : عیسی صدیق اعلم

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهرانتحصیلات ابتدایی متوسطه را در مدارس ادب، کمالیه و دارالفنون فرا گرفت.

دانشگاه پاریس

( از ۱۲۹۰ه.ش. )
از دانشگاه پاریس، دانشنامۀ لیسانس در رشتۀ ریاضی گرفت.

دانشسرای ورسای فرانسه

( تا ۱۲۹۷ه.ش. )

در ۱۲۹۰ش عازم فرانسه شد و در ۱۲۹۷ش در دانشسرای ورسای در رشته آموزگاری فارغ التحصیل شد.

دانشگاه کلمبیا در نیویورک


دارای دکترای فلسفه از دانشگاه کلمبیا.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت فرهنگ و هنر ایران

( از ۱۳۲۰/۰۶/۳۰ه.ش. تا ۱۳۲۳ه.ش. )

وزارت فرهنگ و هنر ایران

( از ۱۳۳۹/۰۷ه.ش. تا ۱۳۴۰ه.ش. )

در مهر ۱۳۳۹ در کابینهٔ شریف امامی به وزارت فرهنگ منصوب شد.

نماینده

مجلس موسسان ایران

( از ۱۳۲۸ه.ش. )
در سال ۱۳۲۸ به نمایندگی در دور دوم مجلس مؤسسان برگزیده شد.

رئیس

دانشگاه تهران

( تا ۱۳۲۰/۰۹/۱۳ه.ش. )

عضو

شورای عالی فرهنگ در تهران


درسال 1316 شمسي باتصويب فرهنگستان ايران، وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغيير نام داده و در پي آن شوراي عالي معارف به شوراي عالي فرهنگ تبديل شد. اولين جلسه شوراي عالي فرهنگ در26 مهرماه 1317 به رياست اسماعیل مرآت، كفيل وزارت فرهنگ تشكيل شد.

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۲۸ه.ش. تا ۱۳۳۱ه.ش. )

در سال ۱۳۲۸ در اولین دورهٔ مجلس سنا به عضویت آن مجلس انتخاب شد. پنج دوره سناتور انتخابی تهران بود و در تمامی ادوار نمایندگی، ریاست کمیسیون فرهنگ و هنر در مجلس سنا را عهده‌دار بود.

مدرس

دانشگاه کمبریج انگلستان


چندی نیز در دانشگاه کیمبریج به‌عنوان دستیار پروفسور ادوارد براون به مطالعه و تدریس زبان فارسی پرداخت.

دانشگاه تهرانسردبیر

روزنامه مرد آزاد (چاپ تهران)

( از ۱۳۰۱ه.ش. )
روزنامه مرد آزاد به صاحب امتیازی علی اکبر داور منتشر می شد كه از بهمن 1301 تا پايان قطعي دوران سلطنت احمد شاه منتشر مي‌شد.


آثار


نویسنده

مترجم


عیسی صدیق

تاریخ تولد ۱۲۷۳/۰۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۷/۰۹/۱۵ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • پدرش میرزاعبدالله شاملو ملقب به صدیق‌التجار اصفهانی از نوادگان میرزا مهدی خان استرآبادی بود.
  • طی دوران تحصیل در فرانسه و انگلستان که مصادف با اشغال ایران از طرف قشون بیگانه و مداخلهٔ مامورین دولت روسیهٔ تزاری در امور مملکت بود، عیسی صدیق به نگارش سلسهٔ مقالاتی در روزنامه‌های اومانیته ارگان حزب سوسیالیست و تایمز چاپ انگلستان پرداخت و از این راه و با کمک دوستانی نظیر ادوارد براون نسبت به عملیات سپاهیان بیگانه در ایران اعتراض و این عملیات ستمگرانه را تقبیح کرد.
  • عیسی صدیق در سال ۱۲۹۷ به ایران مراجعت کرد و به سمت بازرس مدارس منصوب شد. چندی نیز رئیس فرهنگ گیلان، رئیس تعلیمات عالیه، معلم در مدرسهٔ حقوق، دارالفنون و دارالمعلمین مرکزی، رئیس دفتر وزارت فواید عامه، نمایندهٔ ایران در مجمع بین‌المللی آموزش و پرورش در ژنو و رئیس دفتر وزارت عدلیه بود.
  • در سال ۱۳۱۱ در دارالمعلمین عالی انجمنی برای واژه‌گزینی علمی به سرپرستی دکتر عیسی صدیق و زیر نظر دکتر حسین گل گلاب و دکتر محمود حسابی بنا نهاده شد که معادل‌هایی برای ۳۰۰۰ اصطلاح علمی وضع کرد و بیشتر این معادل‌ها از پذیرش همگانی برخوردار شد
  • ملقب به صدیق اعلم.
  • نماینده ایران در مجمع بین المللی آموزش و پرورش در ژنو، همکاری در بنیانگذاری فرهنگستان ایران، انجمن آثار ملی شورای عالی فرهنگ، انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان پرورش افکار.

done in 0.0813 seconds