آخرین ویرایش : November 27, 2012

اسماعیل مرآت

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تهران


دورة متوسطه را در تهران به پايان رساند.

کشور سوییس

( از ۱۲۹۰ه.ش. )

پس از اتمام دوره متوسطه به اروپا رفت و پس از چند سال تحصیل در سویس به دارالمعلمین شهر بلوا مشغول به تحصیل شد.

کشور فرانسه


از سوییس به سن کلود فرانسه رفت و در رشتهٔ طبیعی به تحصیل پرداخت.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت معارف ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۱۸/۰۶/۲۹ه.ش. تا ۱۳۲۰/۰۶ه.ش. )

رئیس

شورای عالی فرهنگ در تهران

( از ۱۳۱۷ه.ش. )
درسال 1316 شمسي باتصويب فرهنگستان ايران، وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغييرنام داده ودرپي آن شوراي عالي معارف به شوراي عالي فرهنگ تبديل شد. اولين جلسه شوراي عالي فرهنگ در26مهرماه 1317 به رياست آقاي مرآت ، كفيل وزارت فرهنگ تشكيل شد.

مدرس

مدرسه دارالفنون تهران


وي پس از مراجعت به ايران براي تدريس در دارالفنون برگزيده شد و تعليم فيزيك را در آن مدرسه برعهده گرفت.

کارمند

وزارت معارف ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۱۴ه.ش. تا ۱۳۱۸ه.ش. )

در سال 1314 مرآت به رياست ادارة تعليمات عاليه وزارت معارف انتخاب شد و سه سال بعد در تاريخ بيست‌ودوم مرداد ماه سال 1317 كفالت وزارت معارف را برعهده گرفت.


گرایشات


موسس

جمعیت ایران جوان


مرآت پس از بازگشت از اروپا در فکر تغییراتی در شئون مختلف کشور افتاد و با مشارکت عده‌ای از دوستان خود جمعیتی به نام ایران جوان تأسیس کرد. هسته اصلی این جمعیت غیر از سیاسی عبارت بودند از: حسن مشرف نفیسی، علی اکبر سیاسی، محمد وحید تنکابنی، محسن رئیس، جواد عامری. در مرامنامه آنها آمده بود: تجزیه امور مدنی از مسائل روحانی، الغاء کاپیتولاسیون، الغاء محاکم خصوصی و ارجاع کلیه امور به محاکم عمومی، تجدیدنظر در قراردادهای گمرکی، ایجاد راه‌آهن، ایجاد مدارس عمومی و اجباری برای پسران و دختران و چند مورد دیگر.


تاریخ تولد ۱۳۱۰/۰۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۸/۰۹/۲۷ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
مدفن وي در باغچهٔ عليجان واقع در شهر ري مي‌باشد.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • اسماعیل مرآت فرزند میرزا موسی‌خان مرآت‌الممالک است.
  • در سال 1307 سرپرستی محصلان ایرانی در اروپا را برعهده گرفت.
  • اسماعیل مرآت در تهیهٔ کتاب‌های درسی خوب کوشش مداوم داشت. در زمان وزارت او نزدیک دویست جلد کتاب درسی دبیرستانی تألیف و چاپ شد. اسماعیل مرآت به همراه احمد نخجوان، وزیر جنگ، بر سره‌نویسی در زبان فارسی تاکید داشتند و کوشش‌های آن‌ها و دیگران، همراهی شاه را برای صدور فرمان تاسیس فرهنگستان زبان فارسی را به دنبال داشت.

done in 0.0571 seconds