آخرین ویرایش : November 10, 2012

سید زین‎العابدین امام جمعه

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


در سال 1280 ه.ق به فرمان ناصرالدین شاه در سن 20 سالگی امام جمعه تهران و ملقب به ظهیر الاسلام شد. او امام جماعت مسجد شاه بود و تولیت موقوفات دولتی را برعهده داشت. در واقعه جنبش تنباکو با میرزا حسن آشتیانی مخالفت کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

دوستعلی خان معیر الممالک (چهارم)


زین العابدین با زهرا خانم شکوه الدوله دختر معیرالممالک ازدواج کرد.

ناصر الدین شاه قاجار


امام جمعه داماد شاه بود.

محمد مصدق


مصدق با شمس السلطنه دختر امام جمعه از ضیاء السلطنه دختر ناصرالدین شاه ازدواج کرد.


تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۱ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • سید زین العابدین در سال 1260 هـ.ق به دنیا آمد. بعد از فوت میرزا ابوالقاسم تهرانی منصب امام جمعگی به پسر او میرزا زین العابدین رسید. اما چون سید زین العابدین در سن طفولیت بود، کفالت امور امام جمعه گی به عهده عموی او میرزا سید مرتضی تهرانی ملقب به صدرالعلماء گذاشته شد.در سن 20 سالگی امام جمعه تهران شد. سید از دوستان میرزای شیرازی بود.
  •  ابتدا با دختر نظام الدوله ازدواج کرد و صاحب دو دختر و دو پسر شد اما بعد از مدتی همسرش مرحوم گشت و میرزا حسین خان سپهسالار که از معتمدین امام جمعه بود از ناصرالدین شاه درخواست کرد دختر بزرگش « ضیاء السلطنه » را به همسری میرزا سید زین العابدین درآورد، ناصرالدین شاه نیز با این پیشنهاد موافقت نمود.
  • امام جمعه از دوستان و نزدیکان امین السلطان بود و از او حمایت می کرد و متقابلا از حمایت صدراعظم برای رقابت با سایر علمای تهران بخصوص میرزا حسن آشتیانی برخوردار بود.
  • امام جمعه یکی از متمولین تهران بود و باغ حکیمیه را از حکیم الممالک خرید و اسداباد شمیران را نیز اباد کرد. امام جمعه نه روستا در ساوه را وقف کرد.
  • در سال 1320 از طریق اروپا به مکه رفت و در هنگام ورود به مکه ، والی شهر تا یک فرسخی از او استقبال نمود ، این سفر یک سال و نیم طول کشید و در مراجعت در سن 64 سالگی وفات نمود. در کنار پدرش در بقعه سر قبر آقا دفن شد.

done in 0.054 seconds