آخرین ویرایش : November 10, 2012

سید ابوالقاسم امام جمعه

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف

( از ۱۳۰۴ه.ق. )
در سال 1304ق. حاج سید زین‎العابدین امام جمعه او را به بین‎النهرین (نجف) برای تکمیل تحصیلات فرستاد و در آنجا مشغول به درس خواندن شد و پس از گذشت چند سال به ایران مراجعت نمود.


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


پس از فوت ميرزا سيد زين العابدين، منصب امامت جمعه به فرزند ارشد وي، حاج ميرزا سيد ابوالقاسم تفويض شد که در آن زمان در شبستان مسجد شاه مشغول تدريس فقه و اصول بود و پانصد شاگرد داشت. هفت سال تدریس کرد که مشروطه آغاز شد. چون با مشروطیت موافق نبود و در زمره مستبدین قرار داشت به مرور از وجهه و نفوذ و اعتبار او کاسته شد.


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران


در سال 1284ه.ش بازرگانان تهران در اعتراض به رفتار علاءالدوله حاکم تهران با تجار قندفروش، در مسجد شاه اجتماع نمودند و اولین زمزمه خواستن عدالتخانه که بعدها منتهی به مشروطه خواهی شد در اینجا به میان آمد، امام جمعه که طرفدار حکومت وقت بود، بنا به اشاره عین‎الدوله صدراعظم، با کمک طلاب، متحصنین مسجد را متفرق و پراکنده نمود. در آن شب عده‎ای از علما از شهر خارج و به شاه عبدالعظیم (شهر ری) رفته و متحصن شدند.
امام جمعه پس از نشستی که در باغشاه در 22 آبان 1287 ه.ش برگزار شد به همراه شیخ فضل الله نوری و برادرش سید جواد ظهیر الاسلام در عریضه ای از محمدعلی شاه خواستند از مشروطه صرف نظر کند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

مظفرالدین شاه قاجار

( از ۱۳۲۳ه.ق. )
در سال 1323ق سید ابوالقاسم با دختر مظفرالدین‎شاه ملک الملوک شکوه‎الدوله (زن موقرالسلطنه) ازدواج نمود.


سید ابوالقاسم امام جمعه

تاریخ تولد ۱۲۴۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۶ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در نجف تحصیل کرد و پس از بازگشت در مسجد شاه تدریس می کرد. در سال 1323 ه.ق با شکوه‎الدوله دختر مظفرالدین شاه ازدواج نمود (سید ابوالقاسم دومین همسر شکوه الدوله بعد از موقرالسلطنه بود) از علمای درباری و مخالف مشروطه بود. در 1288 ه.ش توسط مجلس عالی مشروطه خواهان از منصب امامت جمعه تهران عزل شد و از ایران به مصر و اسکندریه تبعید شد.
  • پس از ورود به تهران در منزل خود گوشه نشین شد و مشغول مطالعه شد. پس از فوت برادرش در سال 1324 ه.ش، به او تکلیف شد امام جمعه تهران شود ولی او به علت پیری و کسالت مزاج عذرخواهی کرد.

done in 0.051 seconds