آخرین ویرایش : November 9, 2012

سید جمال الدین واعظ اصفهانی

مناصب و مشاغل


مبلغ

دین اسلام


سید جمال در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه به تهران آمد و پس از یکسال اقامت در تهران، منبر مسجد شاه در اختیار او درآمد و جای سید عبدالحسین عرب را گرفت. سید واعظ ساده حرف می زد و مطالب جالب و تازه سیاسی را با لهجه اصفهانی بر زبان می راند و چون باب ذوق مردم کوچه و بازار موعظه می کرد، منبر او در تهران رونق کم نظیری به دست آورد.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


در 14شوال 1323ه.ق به دنبال واقعه تنبیه بازرگانان توسط احمدخان علاءالدوله حاکم تهران به واسطه این اهانت بازار بسته شد و مردم در مسجدشاه اجتماع کرده، جمعی از علما از قبیل سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی را هم به مسجد آوردند و سید جمال الدین اصفهانی هم برای صحبت به منبر رفت در ضمن صحبت گفتگو از عدالت و مظالم حکومت به میان آمد. سید ابوالقاسم امام جمعه تهران چون داماد شاه و طرفتار جدی حکومت وقت بود به سیدجمال الدین پرخاش کرد و چندین بار به او خطاب نمود "سید بابی بیا پایین از منبر." مردم به هم برآمدند و غوغا درگرفت و سید را فرار دادند و در خانه سید محمد طباطبایی پنهان کردند. دراین بین به سید عبدالله بهبهانی ازطرف کسان امام جمعه توهین کردند و او را زدند و سید جمال الدین نیز به همراه مهاجرین به عبدالعظیم رفته و در آنجا اقامت نمود.


روابط خانوادگی


نام پسر


سایر موارد


مرتبط با

کتاب "رویای صادقه"


سید جمال پس از انتشار کتاب رویای صادقانه با همکاری شیخ احمد مجدالاسلام کرمانی و میرزا نصرالله ملک ‌المتکلمین، مورد کینهٔ ظل‌السلطان قرار گرفت.


سید جمال الدین واعظ اصفهانی

تاریخ تولد ۱۲۷۹ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۶ه.ق.
محل تولد منطقه همدان
محل درگذشت منطقه بروجرد
به دستور محمد علی شاه وی را در زندان بروجرد خفه کردند و شايع نمودند که به مرگ طبيعی مرده است. آرامگاهش در بروجرد به "جمالیه" معروف است.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • فرزند سید عیسی صدرعاملی. وی در همدان به دنیا آمد؛ پنج ساله بود که یتیم شد و همراه مادر خود راه تهران را در پیش گرفت. در تهران چند سال به مکتبخانه رفت سپس به راهنمایی مادر نزد دایی خود به کارگاه بافندگی رفت و تا ۱۴سالگی با این حرفه دستی مشغول بود،اما سپس به کسب دانش همت گماشت.
  • در 20 سالگی برای تحصیل رهسپار اصفهان شد، در 22 سالگی ازدواج کرد و بعد در زمره اهل منبر داخل شد. کم کم در این کار پیشرفت کرد و به زودی جزو وعاظ درجه یک اصفهان شد. چون جسته گریخته حرف های تازه ای می زد و از ترس ظل السلطان و آقا نجفی در ماه محرم و صفر به اتفاق رفیق خود میرزا نصرالله بهشتی ملک المتکلمین از اصفهان خارج شده برای وعظ به شهرهای دیگر می رفتند. از آن جمله سید جمال الدین به تبریز رفت.
  • در تبریز به حضور محمد علی میرزا دولتشاه ولیعهد رسید؛ ولیعهد به سخنوری و حسن محاوره سید علاقه مند شد و به او عبا و انگشتر و مبلغی پول داد. سید با توجه ولیعهد در تبریز هم مجالس بسیاری به دست آورد و کار او رونق گرفت. در سال 1321 ه.ق ولیعهد به سید خلعت داد و او را به سیدالمحققین ملقب نمود. مسعود میرزا ظل السلطان که داعیه سلطنت داشت وقتی از توجه محمد علی میرزا به سید آگاه شد، برای آنکه او را به سوی خویش جلب کند و از بیان و زبانش به سود خود بهره ببرد، به وسیله میرزا اسدالله خان وزیر که از سران بابی بود و با سید دوستی داشت خلعت و لقب صدرالواعظین و مبلغی پول برای او فرستاد. سید جمال که متهم به بابیگری بود جرات نکرد به اصفهان باز گردد، از همین رو در تهران ماند و زن و فرزند خود را هم به تهران آورد. سید جمال پس از یکسال اقامت در تهران، منبر مسجد شاه در اختیار او درآمد و جای سید عبدالحسین عرب را گرفت.
  • در 14 شوال 1323ه.ق به دنبال واقعه تنبیه بازاریان توسط علاءالدوله حاکم تهران، بازار بسته شد و مردم در مسجدشاه اجتماع کردند، سید جمال الدین اصفهانی به منبر رفت و از مظالم حکومت گفت. او به همراه مهاجرین به عبدالعظیم رفته و در آنجا اقامت نمود.
  • در تاریخ 23 جمادی الاولی 1326 ه.ق که مجلس شورای ملی به توپ بسته شد، سید جمال مخفیانه به عبدالعظیم رفت و بعد خواست که از راه همدان به بین النهرین برود. در ورود به همدان به واسطه سابقه دوستی که با میرزا محسن خان مظفرالملک داشت و در این هنگام حاکم همدان بود، ورود خود را به او اطلاع داد و او هم مراتب را به دربار تهران گزارش کرد و از تهران به امیر مفخم همدانی که از طرف محمد علی شاه به حکومت بروجرد تعیین شده بود دستور داد که سید را با خود به بروجرد برد و در انجا زندانی نماید.
  • از جرم‌های او مشارکت در نگارش کتابچه ضد استبدادی "رویای صادقه" بود. "لباس التقوی" از آثار اوست. پاره‌ای از سخنرانی‌های او در روزنامه‌ای به نام "الجمال" چاپ شد.

done in 0.0546 seconds