آخرین ویرایش : September 30, 2010

خدر سلیمان خلیل سلیمان

معروف به : پیر خدر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات کردی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون آموزش و پرورش در پارلمان دوم .

رئیس

مشاور

وزارت آموزش و پرورش عراق


مشاور وزارت آموزش و پرورش در بخش ایزدی شناسی بوده است .

مدرس

مراکز آموزشی


پیش از عضویت در پارلمان معلم مقطع ابتدایی بوده است .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


وی عضو شاخه دهوک حزب دموکرات کردستان بوده است .


خدر سلیمان خلیل سلیمان

تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر شیخان
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو آیین ایزدی ( یزیدی )

done in 0.0636 seconds