آخرین ویرایش : November 3, 2012

لطفعلی صورتگر شیرازی

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه شیراز


لطفعلی صورتگر تحصیلات ابتدایی را در شیراز به پایان رسانید.

شهر لندن

( از ۱۳۰۶ه.ش. )
برای ادامه تحصیل به لندن رفت و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی درجه دکتری گرفت. موضوع پایان‌نامه دکتری او «نفوذ ادبیات ایران در ادبیات انگلستان در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی» بود.


مناصب و مشاغل


رئیس

دانشگاه شیراز


پس از بازگشت از انگلستان چندی ریاست دانشگاه شیراز را به عهده داشت.

عضو

مدرس

دانشگاه کلمبیا در نیویورک


لطفعلی صورتگر سفرهایی به کشورهای شوروی، آمریکا و پاکستان کرد، و به مدت یک‌سال به عنوان استاد در دانشگاه کلمبیا به تدریس پرداخت.

صاحب امتیاز


آثار


نویسنده

مترجم


روابط خانوادگی


نام جدبزرگ


تاریخ تولد ۱۲۷۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۸/۰۷/۰۳ه.ش.
محل تولد منطقه شیراز
محل درگذشت منطقه شیراز
آرامگاه او در حافظیه شیراز است.
ملیت کشور هندوستان
لطفعلی صورتگر تحصیلات دوره متوسطه را در هند به پایان رسانید.
کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • فرزند میرزاآقاخان

done in 0.0755 seconds