آخرین ویرایش : October 28, 2012

آربی اوانسیان

آثار


کارگردان

نمایشنامه "ویس و رامین"

( از ۱۳۴۹ه.ش. )
با شكل‌ گیری جریان تئاتر تجربی در كارگاه نمایش و لزوم تجدید‌نظر در شكل‌ های تئاتری، كه هدف تجربه كردن گروه‌ها و افراد‌، به دور از محدودیت‌های موجود در فضای تئاتر حرفه‌ای كشور بود، مهین جهانبگلو همكاری خود با آربی اُوانسیان كارگردان نواندیش آن دوره را شروع می‌كند. حاصل نخستین همكاری نمایش ویس و رامین بود كه در سال ١٣٤٩ و در چهارمین جشن هنر شیراز به صحنه رفت.

نمایشنامه "ایولف کوچک"

( ۱۳۵۲ه.ش. )
این نمایش در سال ١٣٥٢ به كارگردانی اُوانسیان در تئاتر شهر به صحنه رفت.

نمایشنامه "پژوهشی ژرف و سترگ در سنگواره‌های قرن بیست و پنجم زمین‌شناسی یا چهاردهم، بیستم فرقی نمی‌کند"

( ۱۳۴۸ه.ش. )


آربی اوانسیان

تاریخ تولد ۱۳۲۱ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت کشور فرانسه
محل تولد شهر اصفهان
جلفای اصفهان
ملیت کشور فرانسه
کشور ایران
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
  • کارگردان و نویسنده سینما و تئاتر

done in 0.0508 seconds