آخرین ویرایش : October 22, 2012

حمید رهنما

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران


مدرک لیسانس حقوق دریافت کرد.

شهر بیروت


در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد.

کشور انگلستان


او ابتدا در سازمان برنامه و بودجه استخدام شد و از طرف این سازمان جهت ادامه تحصیل در رشته بازرگانی به انگلستان رفت.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت اطلاعات و جهانگردی ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۵۰/۰۶/۲۲ه.ش. تا ۱۳۵۳/۰۲/۰۷ه.ش. )
"امیر عباس هویدا" وقتی به نخست وزیری رسید اول او را به شرکت نفت برد و بعد به وزارت اطلاعات و جهانگردی منصوب کرد او در 51 سالگی به وزارت رسید و پس از حدود سه سال از وزارت کنار گذاشته شد.

نماینده

یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد)

( از ۱۳۵۳/۰۶/۱۲ه.ش. )
هویدا او را در 12 شهریور 53 به عنوان سفیر ایران در سازمان علمی تربیتی یونسکو روانه پاریس کرد چند سالى در آنجا بود تا به تهران بازگشت.

مدرس

دانشگاه صنعتی شریف تهران (دانشگاه صنعتی آریامهر سابق)


رهنما به عنوان دانشیار در دانشگاه صنعتی تدریس می­ کرد.

صاحب امتیاز

روزنامه ایران (چاپ تهران دوره مشروطه)


امتیاز روزنامه‏ ایران را كه سابقا پدرش انتشار مى‏ داد و جبرا امتیاز آن را به مجید موقر واگذار كرده بودند، به او برگرداند و او صاحب امتیاز و مدیر روزنامه ایران شد و پدرش كه در تبعید به سر مى‏ برد، به سفارت ایران در ویشى (دولت موقت فرانسه) ایران را به سبك ادبى و اجتماعى و سیاسى انتشار مى‏ داد، بعدا آن را تعطیل كرد و به همان مشاغل ادارى اكتفا نمود.

سردبیر

مجله تلاش (چاپ ایران)


همزمان با نخست وزیری "امیر عباس هویدا" به سردبیری مجله تلاش رسید.


گرایشات


عضو


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام مادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

نهال تجدد


حمید رهنما پسرعموی نهال تجدد بود.

شیخ عبدالله حائری رحمت علیشاه


رحمت علیشاه عموی پدر حمید رهنما بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۵ه.ش.
محل درگذشت شهر پاریس
بعد از پیروزی انقلاب رهنما که در ایران اقامت داشت، زندانی شد؛ اما بعد از مدتی آزاد شد، به پاریس نقل مکان کرد و در آنجا درگذشت.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • او ابتدا در سازمان برنامه و بودجه استخدام شد و از طرف این سازمان جهت ادامه تحصیل در رشته بازرگانی به انگلستان رفت.
  • در برگشت به ایران از انگلستان، به وزارت امور خارجه و در سال 1337 به عنوان بازرس در شرکت قند استخدام شد و پس از مدتی به مدیریت شرکت سهامی نساجی برگزیده شد.
  • حمید رهنما پس از روزنامه نویسی و تصدی مشاغل کوچکی مانند عضویت بانک صنعتی و معدنی خدمت در سازمان قند و شکر و مدیریت کارخانه نساجی منصوب شد.
  • "امیر عباس هویدا" وقتی به نخست وزیری رسید رهنما را به شرکت نفت برد.
  • وی به زبانهای عربی و فرانسه تسلط داشت.

done in 0.0767 seconds