آخرین ویرایش : October 16, 2012

ماه منیر نفیسی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالیدکترای ادبیات


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه تهران

( تا ۱۳۴۹ه.ش. )

او مدرس زبان فرانسه بود و در سال 1349 بازنشست شد.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سعید نفیسیسعید نفیسی عموی ماه منیر نفیسی بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۵/۰۷/۰۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ه.ش.
ملیت کشور ایران

done in 0.0573 seconds