آخرین ویرایش : October 16, 2012

محمد رضا لطفی

تحصیلات


محل تحصیل

هنرستان موسیقی ملی تهران


لطفی از گرگان به تهران آمد و به مدت 5 سال در هنرستان موسیقی به آموختن موسیقی پرداخت.


سایر موارد


نام استادان وی

حبیب الله صالحی


یکی از اساتیدی که محمدرضا لطفی در هنرستان موسیقی داشت حبیب الله صالحی بود.

علی اکبر شهنازی


یکی از اساتیدی که محمدرضا لطفی در هنرستان موسیقی داشت علی اکبر شهنازی بود.


تاریخ تولد ۱۳۲۵ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر گرگان
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
نوازنده تار و سه تار ، نواساز و مدرس ، محقق و مولف

done in 0.0496 seconds