آخرین ویرایش : October 14, 2012

سید حسین شام غازانی عدل الملک

روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

قاسم خان والیقاسم خان والی با زرین کلاه عدل (مشرف السلطنه) دختر عدل الملک ازدواج کرد.


سید حسین شام غازانی عدل الملک

تاریخ تولد ۱۲۵۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۶ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

حاج سیدحسین از سادات حسینی تبریز و در عصر خود از اعیان فاضل به حساب می ­آمد،‌ او بزرگ خاندان (جد خانواده) عدل است.


done in 0.0507 seconds