آخرین ویرایش : October 14, 2012

یوسف خان عدل مکرم الملک

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۲/۱۱/۲۳ه.ش. تا ۱۳۰۹/۰۸/۰۴ه.ش. )

در دوره پهلوی کانديدای مجلس شد و ادوار پنجم (22بهمن 1302 تا 22بهمن 1304)، ششم (19تیر 1305 تا 22مرداد 1307) و هفتم (14مهر 1307 تا 4آبان 1309) به وکالت مجلس از تبريز رسيد . در دوره پنجم از طرفداران دو آتشه سردار سپه بود و برای انقراض قاجاريه تلاش نمود.

حاکم

منطقه آذربایجان


در دورانی که او بر اذربايجان حکومت می کرد، نان و امنيت وجود داشت و از اين لحاظ مردم از او راضی بودند. همين اقدامات او باعث شد که به وی لقب قائم مقام بدهند.

منطقه کردستان ایران

( از ۱۳۰۰ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

سید مصطفی عدل منصورالسلطنه


یوسف عدل عموی منصورالسلطنه بود.


یوسف خان عدل مکرم الملک

تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۲ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

یوسف عدل مدتی در کارگزاری مشهد و تبریز کار کرد، بعد به سمت نایب الایانه آذربایجان تعیین گردید و به ماجرای نوبری و سمیتقو خاتمه داد و امنیت نسبی در منطقه برپا ساخت.


done in 0.0971 seconds