آخرین ویرایش : October 8, 2012

حبیب الله صالحی

مناصب و مشاغل


مدرس


سایر موارد


نام شاگردان وی

داریوش دولتشاهی


پایه های موسیقی دستگاهی را نزد استادانی چون حبیب اله صالحی استوار ساخت.

محمد رضا لطفی


یکی از اساتیدی که محمدرضا لطفی در هنرستان موسیقی داشت حبیب الله صالحی بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۵ه.ش.
محل تولد منطقه شاهرود
ملیت کشور ایران

done in 0.0513 seconds