آخرین ویرایش : October 8, 2012

طهماسب محتشم دولتشاهی

تاریخ تولد ۱۳۲۸ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل درگذشت شهر کرمانشاه
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0675 seconds