آخرین ویرایش : October 8, 2012

غلامحسین محتشم دولتشاهی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران


لیسانس حقوق


روابط خانوادگی


نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

اسماعیل دولتشاهی


اسماعیل دولتشاهی عموی غلامحسین محتشم بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۸ه.ش.
محل تولد منطقه کرمانشاه
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

*فرزند امیر محتشم و از نوادگان امامقلی میرزا عمادالدوله ششمین پسر محمدعلی میرزا دولتشاه فرزند بزرگ و ارشد فتحعلی شاه قاجار و حاکم مقتدر غرب ایران به شمار می آمد. *رئیس اسبق اداره دارایی استان کرمانشاه، که ساکن کرمانشاه بوده و با نشریات ملی همچون نشریه تعلیم و تربیت و همچنین روزنامه خاک و خون همکاری داشته‌است. *دولتشاه دارای سه فرزند به نام های طهماسب، بهنام و نیلوفر بود.

وی به زبانهای انگلیسی، عربی، آلمانی و فرانسه مسلط بود.


done in 0.0526 seconds