آخرین ویرایش : October 7, 2012

ابوالفتح دولتشاهی

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه کرمانشاه


در کنار تحصیل عربی و ریاضی و ادبیات فارسی، زبان فرانسه را نیز فراگرفت.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۶/۰۴/۲۶ه.ش. تا ۱۳۳۰/۱۱/۳۰ه.ش. )
در دوره‏ پانزدهم (25تیر1326 تا 6مرداد 1328) و دوره شانزدهم (20همن 1328 تا 29بهمن 1330) مجلس شوراى ملى از كرمانشاه به وكالت انتخاب گردید.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۳۳/۱۲/۲۷ه.ش. تا ۱۳۳۹/۰۳/۱۹ه.ش. )
بعد از کودتای 28 مرداد 1332 نیز در ادوار هجده (27 اسفند 1332 تا 26 فروردین 1335) و نوزده (10 خرداد 1335 تا 19 خرداد 1339) وکیل مجلس شورای ملی بود. وی از جمله نمایندگان مجلس بود که متجاوز از هفتادسال سن داشتند.

استاندار

منطقه فارس


در همین سمت به علت سهل­ انگاری در حوزه استحفاظی خود در زمان رضاشاه از استانداری فارس برکنار شد و به زندان افتاد. وی عموی همسر رضاشاه (عصمت­ الملوک) بود. بعد از شهریور 1320 از زندان آزاد شد.

حاکم

شهر تهران

( از ۱۳۰۴ه.ش. )
در اوایل سلطنت رضاشاه، حکومت تهران را عهده­ دار شد.

منطقه بوشهر


در اوایل سلطنت رضاشاه، حکومت بوشهر را عهده­ دار شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

مهرانگیز دولتشاهی


ابوالفتح دولتشاهی عموی مهرانگیز دولتشاهی بود.

عصمت­ الملوک دولتشاهی


ابوالفتح دولتشاهی عموی عصمت الملوک دولتشاهی (یکی از همسران رضاشاه) بود.

میرزا هاشم آشتیانی


میرزا هاشم آشتیانی پدر همسر ابوالفتح میرزا بود.

حمید رضا پهلوی


در 1330 ه.ش حمیدرضا پهلوی (19 ساله) با دخترعموی مادرش مینو دولتشاهی فرزند ابوالفتح دولتشاهی ازدواج کرد.


ابوالفتح دولتشاهی

تاریخ تولد ۱۲۶۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۰ه.ش.
محل تولد منطقه کرمانشاه
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در کنار تحصیل عربی و ریاضی و ادبیات فارسی، زبان فرانسه را نیز فراگرفت. در سلسله پهلوی به علت قرابت سببی (عموی همسر رضاشاه (عصمت­ الملوک) مورد توجه قرار گرفت و به مشاغل دولتی دعوت شد.
  • در 1328ه.ش براساس طرح «تصفیه کارمندان دولت»، ابوالفتح دولتشاهی در بند ج قرار گرفت و برای مشاغل دولتی ناشایست شناخته شد.
  • پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی، وضع کشاورزی وی به هم خورد و از مخالفین دولت گردید.

done in 0.0617 seconds