آخرین ویرایش : October 6, 2012

عصمت­ الملوک دولتشاهی

روابط خانوادگی


نام همسر

رضا شاه پهلوی

( از ۱۳۰۲ه.ش. تا ۱۳۲۳ه.ش. )
چهارمین و آخرین ازدواج رضاشاه با عصمت الملوک دولتشاهی دختر مجلل الدوله دولتشاهي (نواده ي فتحعليشاه قاجار) بود.

نام پدر

نام پسر

نام دختر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

حسنعلی دولتشاهی


حسنعلی دولتشاه عموی عصمت الملوک بود.

محمد علی دولتشاهی


محمد علی دولتشاهی عموی عصمت الملوک (یکی از همسران رضاشاه) بود.

مهرانگیز دولتشاهی


عصمت الملوک ــ یکی از همسران رضاشاه ــ دختر عموی مهرانگیز بود.

ابوالفتح دولتشاهی


ابوالفتح دولتشاهی عموی عصمت الملوک دولتشاهی (یکی از همسران رضاشاه) بود.


عصمت­ الملوک دولتشاهی

تاریخ تولد ۱۲۸۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۴/۰۴/۳۰ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان بهشت زهرا تهران
در قطعه ۳۷ ردیف ۹۱ شماره ۲۵

توضیحات بیشتر:
  • مادرش گوهرملک خانم ابتهاج الدوله بود. عصمت الملوک با رضاخان ازدواج کرد و همسر محبوب او بود. به هنگام تبعید رضاشاه، همراه وی به جزیره موریس رفت و پس از چند ماه به تهران بازگشت.
  • ملکه عصمت الملوک از ابتدا وارد سیاست نشد. اما از نفوذ خود در به کار گماردن اقوام خویش در پست‌های مهم استفاده شایانی کرد. پس از مرگ رضاخان در ویلای شخصی خود در شمیران اقامت کرد.
  • پس از انقلاب اسلامی در تهران ماند و در سال 1374 ه.ش در سن 90 سالگی درگذشت.

done in 0.064 seconds