آخرین ویرایش : October 5, 2012

عزت ملک خانم اشرف السلطنه

روابط خانوادگی


نام همسر

محمد حسن خان اعتماد السلطنه


در سال 1288ه.ق به عقد محمد حسن خان صنيع الدوله (اعتماد السلطنه ) امد و تا سال فوت او در 1313 ه.ق با او به سر برد.

حاج سید حسین نایب التولیه

( از ۱۳۱۶ه.ق. )
عزت ملک خانم سه سال پس از فوت شوهر اولش با نایب التولیه عرب ازدواج کرد.

نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد باقر میرزا خسروی کرمانشاهی


اشرف السلطنه دخترعموی محمدباقر میرزا بود.

حسنعلی دولتشاهی


اشرف السلطنه عمه حسنعلی دولتشاه بود.

غلامعلی دولتشاهی


اشرف السلطنه عمه غلامعلی دولتشاه بود.

محمد علی دولتشاهی


اشرف السلطنه عمه محمد علی دولتشاهی بود.

محمد حسین میرزا حشمت الدوله


حشمت الدوله عموی اشرف السلطنه بود.

طهماسب میرزا مویدالدوله


طهماسب میرزا عموی عزت ملک خانم بود.


محل تولد شهر کرمانشاه
ملیت کشور ایران
مدفن شهر مشهد

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1288ه.ق به عقد محمد حسن خان صنیع الدوله (اعتماد السلطنه ) درآمد و از سال1306 ملقب به اشرف السلطنه شد. بیشتر آنچه که به عنوان روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه بر جای مانده است ،تقریر اعتماد السلطنه و تحریر اشرف السلطنه است و دور نیست که آثار دیگری نیز تحریر او باشد.
  • عکاسی را نزد عمویش شاهزاده سلطان محمد میرزا آموخت و از زنان دربار عکس می گرفت(خواهرش یکی از زنان ناصرالدین شاه بود). از او به عنوان اولین زن عکاس ایرانی نام می برند.
  • چون اولاد نداشت عمر خود را بیشتر به مطالعه کتب می‏گذرانید. به تاریخ و طب خیلی مایل بود. به علت زندگی با اعتمادالسلطنه از سیاست دربار ایران و اتفاقات مملکت و روابط با خارجه خوب مطلع بود. زبان فرانسه را قدری نزد شوهرش آموخته بود. شطرنج و نرد را خوب بازی می‏کرد.
  • دو مرتبه به عتبات عالیات مشرف گردیده، در اواخر عمر از راه اسلامبول به مکه معظمه مشرف شد و جمعی را همراه برد.
  • پس از فوت اعتماد السلطنه راهی مشهد شد و کتابهای خطی شوهرش را به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا کرد. چندی با حاج سید حسین نایب التولیه زندگی کرد و درسن 53 سالگی ازدنیا رفت .

done in 0.07 seconds