آخرین ویرایش : October 5, 2012

حاج سید حسین نایب التولیه

معروف به : نایب التولیه عرب

روابط خانوادگی


نام همسر

عزت ملک خانم اشرف السلطنه

( از ۱۳۱۶ه.ق. )
عزت ملک خانم سه سال پس از فوت شوهر اولش با نایب التولیه عرب ازدواج کرد.

دارای رابطه خانوادگی با

امام قلی میرزا عماد الدوله


نایب التولیه همسر دوم اشرف السلطنه ــ دختر عمادالدوله ــ بود.

علیقلی میرزا صارم الدوله


نایب التولیه شوهر خواهر صارم الدوله بود.

مرتضی قلی میرزا منصورالسلطنه


نایب التولیه شوهر خواهر منصورالسلطنه بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۳۵ه.ق.
محل سکونت شهر مشهد

ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند سید سعید آل ثبات بود. پدرش کلیددار سابق حرم حضرت عباس (ع) بود.
  • نایب التولیه در سال 1302ق همراه محسن امین الدوله ــ سفیرکبیر ایران در اسلامبول ــ به ایران آمد و پس از دریافت لقب "نایب التولیه" از ناصرالدین شاه در مشهد مقیم شد.

done in 0.0535 seconds