آخرین ویرایش : December 31, 2009

چرو علی حمه امین جاف

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فوق لیسانس آمار


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون آموزش عالی در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون اقتصادی و دارایی در پارلمان دوم کردستان .

مدرس

مراکز آموزش عالی


پیش از عضویت در پارلمان و تا به امروز نیز استاد دانشگاه بوده است .


گرایشات


عضو


چرو علی حمه امین جاف

تاریخ تولد ۱۹۷۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0541 seconds