آخرین ویرایش : September 25, 2012

منصوره اتحادیه

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه ادینبرو اسکاتلند

( تا ۱۳۵۸ه.ش. )
دکترای تاریخ

شهر تهران


مدرك ديپلم و ليسانس.


مناصب و مشاغل


مدیر

نشر تاریخ ایران

( تا ۱۳۶۱ه.ش. )

مدرس

دانشگاه تهران


استاد تاریخ

همکاری با

کتاب "از روزگار رفته حکایت"

( ۲۰۰۴م. )
سه جلدی
نويسنده: محمد ولي ميرزا فرمانفرماييان
به كوشش: منصوره اتحاديه ـ بهمن فرمان
ناشر: تاريخ ايران
موضوع: خاطرات تاريخي و سياسی


آثار


گردآوردنده

کتاب "خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی"کتاب "خاطرات و اسناد محمد علی غفاری، نایب اول پیشخدمت باشی (تاریخ غفاری)"

( ۲۰۰۶م. )
نويسنده: حسين قلي خان نظام السلطنه مافي به كوشش: معصومه مافی، منصوره اتحاديه ناشر: تاريخ ايران موضوع: خاطرات تاريخي و سياسي

نویسنده

کتاب "احزاب سیاسی در مجلس سوم (1334 - 1333 هـ ق)"کتاب "پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت دوره اول و دوم مجلس شورای اصلی"

( ۲۰۰۳م. )
ناشر: تاريخ ايران
موضوع: در باب مشروطيت در ايران

کتاب "حرفی از هزاران، کاندر عبارت آمد، وقایع تبریز و رشت1335-1326 هجری قمر"کتاب "رضا قلی خان نظام السلطنه"کتاب "زمانه، زندگی و کارنامه‏ بیهقی"کتاب "زندگی نامه حاج محمد حسین کمپانی، امین دار الضرب"کتاب "در محضر شیخ فضل الله نوری: اسناد حقوقی عصر ناصری"

( ۲۰۰۶م. )
دو جلدی
به كوشش: منصوره اتحاديه ـ سعيد روحي
پيشگفتار: سيد علي آل داود
ناشر: تاريخ ايران
موضوع: اسناد و مدارك تاريخي، هويت‏، سنت، تجدد

کتاب "انفصال هرات (گوشه هایی از روابط خارجی ایران: 1280-1200 ه.ق)"

( ۲۰۰۱م. )
ناشر: تاريخ ايران
موضوع: قاجاريه ـ فرهنگ، تاريخ و ادبيات افغانستان

کتاب "عبدالحسین میرزا فرمانفرما"

( ۲۰۰۴م. )
دو جلدی
با همكاري: غلامرضا سلامي، اسماعيل شمس
ناشر: تاريخ ايران
موضوع: در باب مشروطيت در ايران
زندگينامه هاي تاريخي

کتاب "مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه"

( ۱۹۹۷م. )
ناشر: تاريخ ايران
موضوع: در باب مشروطيت در ايران

کتاب "زندگی باید کرد"

( ۱۳۵۷ه.ش. )
رمان

مترجم

کتاب "سقوط ساسانیان (فاتحین خارجی، مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان)"

( ۲۰۰۳م. )
نويسنده: تورج دريايي
مترجم: منصوره اتحاديه، فرحناز اميرخاني حسينك لو
ناشر: تاريخ ايران
موضوع: تاريخ ايران پيش از اسلام

کتاب "جنگ ایران و انگلیس، جدایی هرات"

( ۲۰۰۴م. )
نويسنده: باربارا انگليش
مترجم: منصوره اتحاديه ـ سعاد پيرا
ناشر: تاريخ ايران
موضوع: قاجاريه ـ فرهنگ، تاريخ و ادبيات افغانستان

کتاب "سفرنامه آگوست بن تان"

( ۱۳۵۴ه.ش. )

کتاب "ژنرال سمینو در خدمت ایران عصر قاجار و جنگ هرات (۱۳۲۶-۶۶ ق.)"کتاب "زندگی، زمانه و آثار بیهقی"

( ۱۳۷۶ه.ش. )

پژوهشگر

کتاب "مراسلات تهران: نامه های مباشر میرزا حسین خان مبصر السلطنه"

( ۲۰۰۵م. )
پژوهش و بازنويسي: منصوره اتحاديه با همكاري: سعيد مير محمد صادق ويرايش: مصطفي زماني نيا ناشر: كتاب سيامك موضوع:اسناد و مدارك تاريخی


روابط خانوادگی


نام همسر

صادق نظام مافی


منصوره اتحادیه با دکتر نظام مافی ازدواج کرده‌است و ۴ فرزند دارد.

نام پدر

نام مادر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

بهرام فرمانفرماییان


منصوره اتحادیه خواهرزاده بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


منصوره اتحادیه خواهرزاده عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


منصوره اتحادیه خواهرزاده تاج الملوک فرمانفرماییان بود.


منصوره اتحادیه

تاریخ تولد ۱۳۱۲ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

منصوره اتحادیه در کودکی زبان فرانسه را در ایران یاد گرفت. تحصیلات ابتدایی را در منزل به اتمام رسید و سپس برای ادامۀ تحصیل به انگلستان فرستاده شد. 


done in 0.0893 seconds