آخرین ویرایش : September 25, 2012

محمد ابراهیم خان علم شوکت الملک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت پست و تلگراف ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۱۷ه.ش. تا ۱۳۲۰/۰۶ه.ش. )
در كابینه محمود جم به وزارت پست و تلگراف معرفى گردید و در كابینه‏ هاى دكتر متین ‏دفترى و على منصور و محمدعلى فروغى سمت مزبور را دارا بود. پس از شهریور 1320 از مناصب دولتی کناره گیری کرد.

استاندار

منطقه فارس

( از ۱۳۱۵ه.ش. تا ۱۳۱۶ه.ش. )

حاکم

منطقه قاینات

( از ۱۲۸۳ه.ش. تا ۱۳۰۴ه.ش. )
پس از فوت برادرش در سال 1283 ه.ش به حکومت قاینات منصوب شد و تا زمان به قدرت رسیدن رضاشاه این مقام را داشت.

موسس

مدرسه شوکتیه در بیرجند


ساختمان مدرسه شوکتیه توسط محمد ابراهیم خان علم در سال 1308 ه‍.ق به‌دست استادان و معماران یزدی شروع و در سال 1312ه‍.ق به پایان رسید. ابتدا حسینیه بود و در سال 1326 ه.ق تبدیل به مدرسه شد. مدرسه شوکتیه، سومین مدرسه جدید پس از دارالفنون و رشدیه بود.مدرسه شوکتیه ابتدا به صورت مدرسه ابتدائی بود که پس از مدتی دبیرستان شوکتیه نیز به آن افزوده شد. حقوق معلمین این مدارس نیز از بودجه حکومتی سالانه به صورت نقدی و جنسی پرداخت می‌شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

امیر اسدالله علم


تنها پسر شوکت الملک

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

بهرام فرمانفرماییان


شوکت الملک پدر همسر بهرام فرمانفرماییان بود.


محمد ابراهیم خان علم شوکت الملک

تاریخ تولد ۱۲۵۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۲ه.ش.
محل تولد منطقه بیرجند
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • محمد ابراهیم خان از خاندان خزیمه علم بود. با مرگ پدرش امیرعلم خان، حکومت قائنات به برادر بزرگترش شوکت الملک و منطقه ی سیستان به برادر دیگرش که لقب حشمت الملک داشت، واگذار گردید. این دو برادر از همان ابتدا در اثبات وفاداری به انگلیس، رقابت داشتند. امیر اسماعیل شوکت الملک فرزندی نداشت از این رو برادر کوچکترش محمد ابراهیم خان را تحت سرپرستی خود گرفت و یک سوم اموالش را به او بخشید.
  • در سال 1323 ه.ق حکومت مرکزی دشوکت الملک و حشمت الملک را به تهران احضار کرد. شوکت الملک بلافاصله عازم تهران شد، ولی امیر اسماعیل خان به‌علت بیماری قلبی به تهران نرفت و محمد ابراهیم خان را به نیابت خود فرستاد. مدتی بعد امیر اسماعیل خان شوکت الملک در گذشت و محمد ابراهیم خان موفق شد با زد و بند و جلب نظر درباریان، فرمان حکومت قاینات را با لقب شوکت الملک از مظفرالدین شاه بگیرد. شایعاتی در مورد رشوه دادن او به شیخ فضل الله نوری برای تصاحب میراث برادرش به وجود امد.
  • شوکت‌الملک از پشتیبانان رضاخان بود که پس از به قدرت رسیدن وی و با توجه به ترس شاه از نفوذ او در منطقه شرق کشور به تهران فرا خوانده شد. مدتی استاندار فارس بود و در این زمان، با دختر قوام شیرازی ازدواج کرد. مدتی وزیر پست و تلگراف بود اما پس از استعفای رضاشاه، او نیز از کار دولتی کناره ‏گیری کرد و در بیرجند سکونت نموده، به املاک وسیع خود رسیدگی می‏ کرد.
  • شوکت الملک 4 فرزند داشت که همگی در بیرجند متولد شده و در مدرسه شوکتیه بیرجند تحصیل کردند. اسدالله علم نامدارترین فرزند اوست.

done in 0.0755 seconds