آخرین ویرایش : September 30, 2010

جعفر مصطفی معروف

معروف به : برزنجی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


دیپلم علوم حقوق


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت امور پیشمرگه اقلیم کردستان

( از ۲۰۰۶م. )
از سال 1997 مسئول اداره امور پیشمرگه در استان سلیمانیه بود و در سال 2006 به عنوان وزیر امور پیشمرگه در دولت محلی کردستان انتخاب شد.

نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون امور داخلی در پارلمان دوم کردستان .

رئیس

اداره امور پیشمرگه کردستان عراق

( از ۱۹۹۷م. )
از سال 1997 مسئول اداره امور پیشمرگه در استان سلیمانیه بوده است .

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان قائم مقام پیشمرگه های شهر آکری بوده است .


گرایشات


عضو


جعفر مصطفی معروف

تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.054 seconds