آخرین ویرایش : September 22, 2012

عباس فرمانفرماییان

معروف به : سالار لشگر

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بیروت

( از ۱۲۷۸ه.ش. )
در 1317 ه.ق هنگامى كه فرمانفرما به عتبات تبعید شد، دو فرزند خود كه یكى عباس میرزا بود به عراق برد و در کالج مسیحی سنت جوزپه بیروت به تحصیل واداشت.
پنج سال بعد عباس میرزا بیروت را به مقصد لندن ترک کرد.

آکادمی سلطنتی نظامی سند هرست (RMAS) بریتانیا

( از ۱۲۸۳ه.ش. )
پس از اخذ مدارك متوسطه در بیروت عازم لندن گردید و در مدرسه نظام آنجا تحصیلات خود را پایان داد و چون به ایران بازگشت، لقب سابق پدرش (سالار لشكر) به او داده شد.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۲/۱۱/۲۳ه.ش. تا ۱۳۰۹/۰۸/۰۴ه.ش. )
سالار لشكر در ادوار پنجم، ششم و هفتم نماینده‏ى مردم مراغه در مجلس شوراى ملى بود.
دوره پنجم 22بهمن 1302 تل 22بهمن 1304، دوره ششم 19 تیر 1305 تا 22 مرداد 1307، 14 مهر 1307 تا 4 آبان 1309.

حاکم


روابط خانوادگی


نام همسر

زهرا سلطان نظام مافی

( از ۱۳۲۹ه.ق. )
حاصل این ازدواج شش فرزند بود.

نام پدر

نام پسر

نام دختر

نام مادر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

نام نوه

نام مادربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


عباس فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه عباس فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


ملک تاج خانم عمه عباس فرمانفرماییان بود.

محمد علی شاه قاجار


محمدعلی شاه دایی عباس فرمانفرماییان بود.

رضا قلی خان نظام السلطنه مافی


دختر رضاقلی خان، زهرا نظام السلطنه مافی با عباس فرمانفرمائیان ازدواج کرد.

علی اتحادیه


عباس فرمانفرماییان پدر همسر (همدم الملوک) علی اتحادیه بود.


عباس فرمانفرماییان

تاریخ تولد ۱۲۶۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۴ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر برلین
عباس میرزا در سن چهل و پنج سالگی بر اثر سرطان در برلین درگذشت.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

• تحصیلات مقدماتی را مطابق معمول زمان و به شیوه‏ی رجال در منزل نزد معلمین خصوصی انجام داد. او در همان سال جزو هیأت اعزامی ایران برای تهنیت تاج‏گذاری جرج پنجم به لندن رفت و پس از بازگشت به حکومت کرمانشاه منصوب شد. پس از حکومت همدان مدتی معاونت وزارت عدلیه را تصدی می‏ کرد. در کابینه‏ فتح الله خان سپهدار رشتی (1299ق) ابتدا به وزارت تجارت و فوائد عامه و بعد در ترمیم همان کابینه به وزارت دادگستری رسید. در کودتای 1299 به اتفاق پدر و برادرش نصرت‏الدوله توقیف و به زندان رفتند.

• از سالار لشکر چهار دختر و دو پسر باقی ماند. یکی از پسران او به نام بهرام، داماد امیر شوکت‏ الملک علم شد. 

• وی علاقه مند به عکاسی بود و به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه نیز تسلط داشت.
 


done in 0.0974 seconds