آخرین ویرایش : September 22, 2012

فاطمه خانم عزت السلطنه

معروف به : فاطمه خانم عزت الدوله

روابط خانوادگی


نام همسر

عبدالحسین میرزا فرمانفرما


فرمانفرما در سی‏ سالگی با فاطمه خانم عزت‏ السلطنه دختر چهارم مظفرالدین ‏شاه و تاج‏ الملوک (دختر عزت‌الدوله و امیرکبیر) ازدواج کرد و تا بیست سال بعد همسری اختیار نکرد. حاصل این ازدواج شش پسر بود: 1. فیروز میرزا نصرت‌الدوله فرمانفرمائیان 2. عباس فرمانفرمائیان 3. محمدولی فرمانفرمائیان 4. محمدحسین فیروز 5. محمدجعفر میرزا 6. نظام‏الدین میرزا

نام پدر

نام پسر

نام مادر

نام مادربزرگ

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

زهرا سلطان نظام مافی


عزت السلطنه مادر شوهر زهرا نظام مافی بود.done in 0.0542 seconds