آخرین ویرایش : September 21, 2012

مظفر فیروز

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کمبریج انگلستان

( از ۱۲۹۱ه.ش. )
مظفر در خردسالي (حدود 6 سالگي) به امر پدر براي تحصيل به انگلستان رفت و با اخذ مدرک ديپلم مدتي را در دانشگاه کمبريج به تحصيل اقتصاد پرداخت.


مناصب و مشاغل


کنسول

سفارت ایران در ایالات متحده آمریکا


در وزارت امور خارجه به کار پرداخت و با سمت نیابت دوم به سفارت ایران در واشنگتن رفت، ولی چندی بعد به دلیل ناسازگاری با وزیر مختار به ایران بازگشت.

موسس

روزنامه رعد امروز (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۳ه.ش. تا ۱۳۲۵ه.ش. )
رعد امروز روزنامه‌ای بود که پس از رویداد شهریور ۱۳۲۰ به دست سیدضیاءالدین طباطبایی و مظفر فیروز و به عنوان ارگان حزب اراده ملی در حدود سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۵ چاپ و نشر می‌یافت.


گرایشات


عضو

حزب اراده ملی در ایران


پس از شهریور ۱۳۲۰ وارد معرکه سیاسی شد و به فعالیت پرداخت. هدف او براندازی حکومت پهلوی بود. مظفر فیروز برای دستیابی به اهدافش به دنبال یک همفکر می‌گشت. لذا عازم فلسطین شد و با دعوت از سید ضیاءالدین برای همکاری با خود به تهران بازگشت. چندی بعد سید ضیاءالدین همزمان با انتخابات دوره 14مجلس شورای ملی به ایران آمد و نمایندگی مردم یزد را به عهده گرفت و با کمک فیروز، حزب وطن و سپس اراده ملی را راه‌اندازی کرد.

حزب دموکرات ایران


معاونت حزب را بعهده داشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

بهرام فرمانفرماییان


مظفر میرزا پسر عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


مظفر میرزا پسرعموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


مظفر میرزا پسر عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


مظفر میرزا پسرعموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

مهرانگیز دولتشاهی


مظفر فیروز شوهر خواهر (مهین دولتشاهی فیروز) مهرانگیز دولتشاهی است.

مریم فیروز


مظفر میرزا برادرزاده مریم فیروز بود.

عبدالعزیز فرمانفرماییان


مظفر میرزا برادرزاده عبدالعزیز فرمانفرماییان بود.

منوچهر فرمانفرماییان


مظفر میرزا برادرزاده منوچهر فرمانفرماییان بود.

ستاره فرمانفرماییان


مظفر میرزا برادرزاده ستاره فرمانفرماییان بود.

محمد علی دولتشاهی


دولتشاهی پدر همسر مظفر فیروز بود.


مظفر فیروز

تاریخ تولد ۱۲۸۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۸ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر پاریس
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

در 1306 از انگلستان به ایران مراجعت کرد و در 21 سالگی وارد مشاغل دولتی شد. اولین حرفه ای را که به آن وارد شد مترجمی وزارت دادگستری بود. بعد از بازگشت از امریکا به دلیل ناسازگاری با وزیر مختار به کار وکالت را پرداخت و اولین تجربه او قبول وکالت دکتر لیندن‌بلات آلمانی، مدیرعامل بانک ملی ایران بود. از سال ۱۳۱۵ که پدرش به قتل رسید، مظفر فیروز کینه دربار را به دل گرفت. پس از شهریور ۱۳۲۰ وارد معرکه سیاسی شد و به فعالیت پرداخت. هدف او براندازی حکومت پهلوی بود.


done in 0.0739 seconds