آخرین ویرایش : December 31, 2009

جمال محمد قاسم

معروف به : جمال قاسم

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق


عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون ارتباطات داخلی در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه sar_blnd@yahoo.com

done in 0.0505 seconds