آخرین ویرایش : September 15, 2012

صادق هدایت

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی

( از ۱۲۸۷ه.ش. )
او در سال 1287 وارد دوره ابتدايي در مدرسه علميه تهران شد.

مدرسه دارالفنون تهران

( از ۱۲۹۳ه.ش. تا ۱۲۹۵ه.ش. )
در سال 1293 دوره متوسطه را در دبيرستان دارالفنون آغاز كرد. در سال 1295 ناراحتي چشم براي او پيش آمد كه در نتيجه در تحصيل او وقفه حاصل شد.

مدرسه سن لویی در تهران

( از ۱۲۹۶ه.ش. تا ۱۳۰۴ه.ش. )
در سال 1296 تحصيلات خود را در مدرسه سن لويي تهران ادامه داد كه از همين جا با زبان و ادبيات فرانسه آشنايي پيدا كرد.

کشور بلژیک

( از ۱۳۰۵ه.ش. تا ۱۳۰۶ه.ش. )
در سال 1305 همراه عده ای از ديگر دانشجويان ايراني براي تحصيل به بلژيك اعزام گرديد. او ابتدا در بندر (گان) در بلژيك در دانشگاه اين شهر در رشته مهندسی به تحصيل پرداخت ولي از آب و هواي آن شهر و وضع تحصيل خود اظهار نارضايتي مي كرد تا بالاخره او را به پاريس در فرانسه براي ادامه تحصيل منتقل كردند.

شهر پاریس

( از ۱۳۰۶ه.ش. )
برای ادامه تحصیل از بلژیک عزم پاریس شد.


مناصب و مشاغل


موسس

مجله پیام نو (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۳ه.ش. تا ۱۳۲۵ه.ش. )
صادق هدایت با این نشریه به عنوان نقاد، مترجم و نویسنده همکاری می کرده است.
1323 نقد "بازرس" اثر گوگول، ترجمه در مجله پيام نو، سال اول.
1323 "ملا نصرالدين در بخارا" مجله پيام نو،سال اول، شماره اول.
1324 چند نكته درباره ويس و رامين» - مجله پيام نو،سال اول، شماره نهم و دهم.
1324 "طلب آمرزش" از كتاب سه قطره خون، مجله پيام نو، سال اول، شماره .
1324 "شنگول و منگول" مجله پيام نو، سال دوم، شماره سوم.
1324 انتقاد بر ترجمه رساله "غفران" ابوالعلاء معري، مجله پيام نو، سال دوم، شماره 9.
1325 «آبجي خانم» - از مجموعه زنده به گور، مجله پيام نو، سال دوم، شماره 6، ارديبهشت 1325.
1325 "فردا" مجله پيام نو، سال دوم، شماره 7 و 8.

نویسنده

مجله موسیقی (چاپ ایران)

( از ۱۳۱۷ه.ش. )
سال 1317 در اداره موسيقي كشور به كار پرداخت و ضمنا همكاري با مجله موسيقي را آغاز كرد.

مجله سخن (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۲ه.ش. )

در سال 1322 همكاري با مجله سخن را آغاز كرد.

ماهنامه وفا (چاپ ایران)

( ۱۳۰۳ه.ش. )
در سال 1303 داستان "زبان حال يك الاغ به وقت مرگ" مجله وفا سال دوم شماره 6.

مجله موسیقی (چاپ ایران)

( از ۱۳۱۸ه.ش. تا ۱۳۲۰ه.ش. )
1318 "ترانه هاي عاميانه" در مجله موسيقي، سال اول، شماره هاي 6.
1318 "متل هاي فارسي" در مجله موسيقي، شماره 8.
1318 قصه هاي "آقاموشه" و "شنگول و منگول" در مجله موسيقي، سال اول، شماره 8.
1318 قصه "لچك كوچولوي قرمز" در مجله موسيقي، سال دوم، شماره 2.
1319 "چايكووسكي" در مجله موسيقي، سال دوم، شماره 3، خردادماه.
1318 "پيرامون لغت فرس اسدي" در مجله موسيقي، سال دوم، شماره 11 و 12.
1318 "شيوه نوين در تحقيق ادبي" در مجله موسيقي، سال دوم، شماره 11 و 12.
1320 "داستان ناز" در مجله موسيقي سال سوم شماره دوم.
1320 "شيوه هاي نوين در شعر فارسي" در مجله سوم شماره سوم.
1320 "سنگ صبور" مجله موسيقي سال سوم، شماره 6 و 7.

کارمند

بانک ملی ایران

( از ۱۳۰۹ه.ش. تا ۱۳۱۱ه.ش. )
از پاریس در سال 1309 او به تهران مراجعت كرد و در همين سال در بانك ملي ايران استخدام شد.
در سال 1311 به اصفهان مسافرت كرد در همين سال از بانك ملي استعفا داده و در اداره كل تجارت مشغول كار شد.

اداره کل تجارت در ایران

( از ۱۳۱۱ه.ش. تا ۱۳۱۳ه.ش. )
سال 1311 به اصفهان مسافرت كرد در همين سال از بانك ملي استعفا داده و در اداره كل تجارت مشغول كار شد.
در سال 1312 سفري به شيراز كرد و مدتي در خانه عمويش دكتر كريم هدايت اقامت داشت. در سال 1313 از اداره كل تجارت استعفا داد.

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۱۳ه.ش. تا ۱۳۱۴ه.ش. )
در سال 1314 از وزارت امور خارجه استعفا داد.

بانک ملی ایران

( از ۱۳۱۶ه.ش. تا ۱۳۱۷ه.ش. )
در سال 1316 مجددا در بانك ملي ايران مشغول به كار شد و در سال 1317 از بانك ملي ايران مجددا استعفا داد.

اداره موسیقی کشور [ایران]

( از ۱۳۱۷ه.ش. )
1317 در اداره موسيقي كشور به كار پرداخت و ضمنا همكاري با مجله موسيقي را آغاز كرد.

دانشگاه تهران

( از ۱۳۱۹ه.ش. )
در سال 1319 در دانشكده هنرهاي زيبا با سمت مترجم به كار مشغول شد.

مترجم

مجله ایرانشهر (چاپ برلین)

( از ۱۳۰۵ه.ش. تا ۱۳۱۰ه.ش. )
1305 داستان "مرگ" در مجله ايرانشهر دوره چهارم شماره 11 چاپ برلن.
1310 "كور و برادرش" ترجمه از آرتور شينسلر Arthur Schnitzler نويسنده اطريشي در مجله افسانه، دوره سوم، شماره 4 و 5
1310 "كلاغ پير" ترجمه از الكساندر لانژكيلاند Alexandre Lange Kielland نويسنده نروژي در مجله افسانه، دوره 3، شماره 11.
1310 "تمشك تيغ دار" ترجمه از آنتوان چخوف روسي Anton Pavlovitch Tchekhov در مجله افسانه، دوره 3، شماره 23.
"مرداب حبشه" ترجمه از كاستن شراو نويسنده فرانسوي Gaston Cherau در مجله افسانه، دوره 3، شماره 28.
1310 "درد دل ميرزا يدالله" در مجله افسانه، دوره 3، جزوه 28، كه بعدا به نام داستان محلل چاپ شد.
صادق هدایت با این مجله به عنوان مترجم و نویسنده همکاری می کرده است.
1310 "مشاور مخصوص" ترجمه از آنتوان چخوف، در مجله افسانه، سال سوم، شماره 28.
1310 "حكايت با نتيجه" در مجله افسانه، دوره 3، شماره 31.
1310 "شب هاي ورامين" در مجله افسانه، دوره سوم، شماره 32.

مجله جهان نو (چاپ ایران)

( ۱۳۱۰ه.ش. )
1310 "جادوگري در ايران" ترجمه از فرانسه، مجله جهان نو، سال دوم، شماره اول.

مجله مهر (چاپ ایران)

( ۱۳۲۱ه.ش. )
1321 "شهرستان هاي ايران" ترجمه از متن پهلوي، مجله مهر، سال هشتم، شماره اول و شماره دوم، صفحه و شماره سوم.

مجله سخن (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۲ه.ش. تا ۱۳۲۵ه.ش. )
صادق هدایت با این نشریه به عنوان مترجم و نویسنده همکاری می کرده است.
1322 "يادگار جاماسب" - ترجمه از متن پهلوي، مجله سخن، سال اول، شماره 3، 4 و 5.
1322 ترجمه "گورستان زنان خيانتكار" از آرتور كريستين سن خاورشناس دانماركي، مجله سخن، سال اول، شماره 7 و 8.
1322 "جلو قانون" ترجمه از فرانتس كافكا Frantz Kafka در مجله سخن، شماره 11 و 12.
1322 "چگونه نويسنده نشدم" در مجله سخن.
1323 "اوراشيما" - قصه ژاپوني - ترجمه در مجله سخن، سال دوم، شماره اول.
1324 نقد "خاموشي دريا" اثر وركور - مجله سخن، سال دوم، شماره سوم.
1324 "فلكلر يا فرهنگ توده" - مجله سخن،‌ سال دوم، شماره 3 و 4.
1324 "طرح كلي براي كاوش فلكلور يك منطقه" - مجله سخن، سال 2 و 4.
1324 "شغال و عرب" - ترجمه فرانتس كافكا،‌ مجله سخن،‌ سال دوم، شماره 5.
1324 "آمدن شاه بهرام ورجاوند" - ترجمه از متن پهلوي، مجله سخن، سال دوم، شماره 7.
1324 "خط پهلوي و الفباي صوتي" - مجله سخن، سال دوم، شماره 8 و 9.
1324 "ديوار" - ترجمه از ژان پل سارتر Jean Paul Sartre نويسنده فرانسوي، مجله سخن، سال دوم، شماره 11 و 12.
1325 "قصه كدو" مجله سخن، دوره سوم، شماره 4.
1325 "ترجمه هنر ساساني در غرفه مدال ها" اثر «ال مور گشترن» در مجله سخن، سال سوم، شماره 5.
1325 "بلبل سرگشته" در مجله سخن، سال سوم، شماره 6 و 7.


گرایشات


عضو


آثار


نویسنده

کتاب " انسان و حیوان "

( ۱۳۰۳ه.ش. )
انتشارات بروخيم

کتاب " فواید گیاهخواری "

( ۱۳۰۶ه.ش. )
چاپ برلین

کتاب " پروین دختر ساسان "

( ۱۳۰۹ه.ش. )

کتاب " زنده به گور "

( ۱۳۰۹ه.ش. )
مجموعه ای مشتمل بر داستان هاي: زنده به گور، اسير فرانسوي، داود گوژپشت، مادلن، آتش پرست، آبجي خانم، مرده خورها و آب زندگي.

کتاب " اصفهان نصف جهان "

( ۱۳۱۱ه.ش. )

کتاب " سه قطره خون "

( ۱۳۱۱ه.ش. )
مجموعه «سه قطره خون» مشتمل بر داستان هاي: سه قطره خون، گرداب، داش آكل، آينه شكسته، طلب آمرزش، لاله، صورتك ها، چنگال ها و محلل.

کتاب " سایه روشن "

( ۱۳۱۲ه.ش. )
مجموعه «سايه روشن» مشتمل بر داستان هاي: س.گ.ل.ل، زني كه مردش را گم كرد، عروسك پشت پرده، آفرينگان، شب هاي ورامين، آخرين لبخند و پدران آدم.

کتاب " نیرنگستان "

( ۱۳۱۲ه.ش. )

کتاب " مازیار "

( ۱۳۱۲ه.ش. )
با همکاری مجتبی مینوی

کتاب " علویه خانم "

( ۱۳۱۲ه.ش. )

کتاب " وغ وغ ساهاب "

( ۱۳۱۳ه.ش. )
با همکاری مسعود فرزاد

کتاب " ترانه های خیام "

( ۱۳۱۳ه.ش. )

کتاب " البعثه الاسلامیه فی البلاد الافرنجیه "

( ۱۳۱۳ه.ش. )

کتاب "رباعیات خیام" *1

( ۱۳۰۲ه.ش. )

کتاب " بوف کور "

( ۱۳۱۵ه.ش. )

کتاب " سگ ولگرد "

( ۱۳۲۱ه.ش. )
مجموعه «سگ ولگرد» شامل داستان هاي: سگ ولگرد، دن ژوان كرج، بن بست، كاتيا، تخت ابونصر، تجلي، تاريكخانه و ميهن پرست.

کتاب " ولنگاری "

( ۱۳۲۳ه.ش. )
«ولنگاري» مجموعه داستان هاي: قضيه مرغ، روح، قضيه زير بته، قضيه فرهنگستان، قضيه دست بر قضا، قضيه خر دجال و قضيه نمك تركي.

کتاب " حاجی آقا "

( ۱۳۲۴ه.ش. )

کتاب " توپ مرواری "

( ۱۳۲۷ه.ش. )

مترجم

کتاب " شرط بندی "

( ۱۳۱۳ه.ش. )
نویسنده آنتون چخوف

کتاب " کارنامه اردشیر بابکان "

( ۱۳۱۵ه.ش. )
ترجمه از متون پهلوي ضمنا شامل « زند و هومن يسن» ترجمه از متون پهلوي


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

حاجی علی رزم آرا


رزم آرا شوهر خواهر (انورالملوک) صادق هدایت بود.

مهرانگیز دولتشاهی


مهرانگیز دولتشاهی خواهرزاده صادق هدایت بود.

کریم هدایت


کریم هدایت عموی صادق هدایت است.


تاریخ تولد ۱۲۸۱/۱۱/۲۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۰/۰۱/۲۰ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر پاریس
بوسيله گاز دست به خودكشي زد. مزار او در گورستان پرلاشز در پاريس قرار دارد. او تمام مدت عمر كوتاه خود را در خانه پدري زندگي كرد.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
صادق هدایت در سال 1307 برای اولین بار دست به خودکشی زد و در ساموا حوالی پاریس عزم کرد خود را در رودخانه مارن غرق کند ولی قایقی سررسید و او را نجات دادند. سرانجام در سال 1309 او به تهران مراجعت کرد. در سال 1314 به تامینات در نظمیه تهران احضار و به علت مطالبی که در کتاب "وغ وغ ساهاب" درج شده بود مورد بازجویی و اتهام قرار گرفت. در سال 1315 در شرکت سهامی کل ساختمان مشغول به کار شد. در همین سال عازم هند شد و تحت نظر محقق و استاد هندی بهرام گور انکل ساریا زبان پهلوی را فرا گرفت و در سال 1316 به تهران مراجعت کرد. در سال 1324 بر اساس دعوت دانشگاه دولتی آسیای میانه در ازبکستان عازم تاشکند شد. ضمنا همکاری با مجله پیام نور را آغاز کرد و در همین سال مراسم بزرگداشت صادق هدایت در انجمن فرهنگی ایران و شوروی برگزار شد. در سال 1328 برای شرکت در کنگره جهانی هواداران صلح از او دعوت به عمل آمد ولی به دلیل مشکلات اداری نتوانست در کنگره حاضر شود. و برای آخرین بار در سال 1329 عازم پاریس شد.

done in 0.1186 seconds