آخرین ویرایش : September 8, 2012

محمد حسن خان اعتماد السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران

( از ۱۲۶۷ه.ق. تا ۱۲۷۴ه.ق. )
از اولین افرادی بود که برای تحصیل در رشتۀ« پیاده نظام» به مدرسۀ «دارالفنون» رفت. با «درجۀ یاوری» فارغ­التحصیل شد.

شهر پاریس


هنگام خدمت در سفارت ایران در پاریس، در«لوی گراند پاریس» مشغول تحصیل شد.


مناصب و مشاغل


نایب سفارت

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۱ه.ق. تا ۱۲۸۴ه.ق. )
به عنوان وابستۀ نظامی ایران به پاریس رفت و از سال 1282 ه.ق. «نیابت دوم» (دبیری) سفارت ایران در پاریس را به دست آورد.

رئیس

اداره انطباعات و دارالترجمه شاهی

( از ۱۳۰۰ه.ق. تا ۱۳۱۳ه.ق. )

عضو


آثار


نویسنده

روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه


شامل 15 سال خاطرات نویسنده از دربار ناصری


روابط خانوادگی


نام همسر

عزت ملک خانم اشرف السلطنه


در سال 1288ه.ق به عقد محمد حسن خان صنيع الدوله (اعتماد السلطنه ) امد و تا سال فوت او در 1313 ه.ق با او به سر برد.

نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

تقی خان احتساب الملک


تقی خان برادرزاده اعتمادالسلطنه بود.

محمد باقر خان ادیب الممالک


محمد باقر برادرزاده اعتمادالسلطنه بود.

امام قلی میرزا عماد الدوله


یکی از دختران عمادالدوله به نام ملک خانم اشرف السلطنه همسر اعتمادالسلطنه بود.

سلطان ابراهیم میرزا مشکوه الدوله


اعتمادالسلطنه برادر همسر سلطان ابراهیم میرزا بود. ابراهیم میرزا به واسطه اعتمادالسلطنه چندین بار به دربار بازگشت.


تاریخ تولد ۱۲۵۹/۰۸/۲۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۳/۱۰/۱۸ه.ق.
محل تولد منطقه مراغه
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1271ق جزء نوکران امیر قاسم خان، ولیعهد ناصرالدین شاه درآمد.
  •  در ذیحجۀ 1275 ه.ق. هنگامی که پدرش ملقب به "ضیاء الملک" حاکم خوزستان و لرستان گردید، او را همراهی نمود و در سال 1276 ه.ق. نیابت حکومت عربستان را یافته و در هفده سالگی نیز حاکم شوشتر شد.
  • اعتمادالسلطنه مدت بیست‌وپنج سال همراه و همنشین ناصرالدین شاه بود و در بسیاری از سفرهای داخلی و خارجی از جمله سه سفر شاه به اروپا مصاحب او بوده است. وی همه روزه ساعت‌ها با شاه همنشینی می‌کرد و او را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای جهان قرار می‌داد و نشریات فرانسوی را برایش می‌خواند.
  • از اعتمادالسلطنه آثار فراوانی برجای مانده که برخی از شهرت بسیاری برخوردار بوده‌اند، امّا ظاهراً بیشتر آنها را زیردستان او در اداره انطباعات و دارالترجمه نگاشته‌اند و او به نام خود عرضه کرده است. به تصریح قزوینی، که پدرش ملاعبدالوهاب از کارمندان اداره انطباعات بود، مطلع‌الشمسین، المآثروالآثار، التدوین فی‌احوال جبال شروین، تاریخ منتظم ناصری، مرآت‌البلدان، تاریخ اشکانیان، و تاریخ ساسانیان از جمله آثار دیگران است که او نام خود را بر آنها گذاشته است، اما دو کتاب معروف روزنامه خاطرات و خلسه را همگان، از آثار خود او دانسته‌اند.
  • در 13 نوروز سال 1313ه.ق. سکته کرد و در«وادی­السلام» نجف اشرف مدفون گردید. اموال خودش را در وصیتی به ناصرالدین شاه بخشید و شاه هم مقداری را بر داشت و بقیه را به وراثش داد.

done in 0.0696 seconds