آخرین ویرایش : September 8, 2012

میرزا ابوالحسن غفاری

معروف به : صنیع الملک

تحصیلات


محل تحصیل

کشور ایتالیا

( از ۱۲۵۶ه.ق. )

پس از فراگرفتن فن نقاشی در ایران، در اواسط سلطنت محمد شاه قاجار و در سال ۱۲۵۶ ه.ق.، به تشویق و مساعدت حسینعلی خان نظام‌الدوله مشیرالملک به ایتالیا سفر کرد و چند سال در موزه‌های فلورانس و رم مشغول نقاشی بود.


مناصب و مشاغل


عکاس

تابلوی نقاشی " رافائل مادونای فرلین یو "یکی از آثار وی که از روی یکی از تابلوهای رافائل کشیده شده، در موزه واتیکان موجود است. این تابلو متعلق به میرزا علی اصغر خان اتابک امین‌السلطان صدراعظم بود که در تالار پارک وی نصب گردیده بود. در جنگی که بین دولتیان و ستارخان در گرفت، تابلوی مزبور مورد اصابت گلوله قرار گرفت و سوراخ شد؛ ولی تابلو توسط میرزا علی اکبر خان نطنزی مزین‌الدوله تعمیر شد و تا این اواخر در مدرسه کمال‌الملک به دیوار آویخته بود. نام این تابلو رافائل مادونای فرلین یو است. چگونگی وجود آن در واتیکان معلوم نیست.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

محمد غفاری


کمال الملک برادرزاده صنیع الملک از اولین تحصیل کردگان ایرانی در فرنگ و از افراد پرنفوذ دوره قاجار بود.


تاریخ تولد ۱۲۳۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۲ه.ق.
محل درگذشت کشور ایران
در پنجاه سالگی به دلیل سکته قلبی درگذشت.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

از اساتید فن نقاشی در ایران بوده است. پس از بازگشت به ایران مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت. در نتیجه در سال 1277ق کار اداره و طبع روزنامه و نیز ریاست دارالطباعه دولتی و طبع روزنامه را نیز در عهده وی گذاشت. ناصرالدین شاه دستور داد که روزنامه دولتی مصور شود و ابوالحسن غفاری تصاویر آن را بکشد که تا سال 1282 ادامه یافت. در همین زمان از جانب ناصرالدین شاه ملقب به «نقاش باشی» شد.


done in 0.049 seconds