آخرین ویرایش : September 7, 2012

سید محمد تدین بیرجندی

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت معارف ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۰۵ه.ش. تا ۱۳۰۷ه.ش. )
در بهمن ماه 1305 که مستوفی الممالک در کابینه خود تغییراتی داد، او را به سمت وزیر معارف معرفی کرد. مخبرالسلطنه هدایت نخست‌وزیر بعدی نیز وزارت معارف را به عهده او گذاشت. دو سال وزیر معارف بود و دست به اقدامات اصلاحی زد؛ از جمله امتیاز حفریات باستانشناسی را که به فرانسوی‌ها داده شده بود، لغو کرد. قانون ورزش اجباری را در مدارس به تصویب رسانید. مدرسه حقوق و علوم سیاسی را ضمیمه وزارت فرهنگ کرد. مدارس خارجی در ایران ملزم شدند دروس فارسی و تاریخ ایران را جزء برنامه خود قرار دهند.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۰ه.ش. تا ۱۳۰۴ه.ش. )

در انتخابات دوره چهارم ( اول تیر 1300 تا 30 خرداد 1302 ه.ش) كانديداي مردم تهران شد و از طرف حزب دموكرات نماينده مجلس گرديد. اطلاعات وسيع و تسلط او بر نطق و بيان موجب شد كه به زودي جاي خود را در مجلس باز كند و مورد توجه قرار گيرد.
در انتخابات دوره پنجم، از طرف مردم بيرجند به وكالت رسيد و در انتخابات هيئت رئيسه، مؤتمن الملك به رياست و او به نيابت انتخاب شدند. در آبان 1304ه.ش مؤتمن الملك از رياست مجلس كناره‌گيري كرد. به مستوفي الممالك مراجعه شد و او رد كرد؛ اداره مجلس به عهده تدين قرار گرفت و هنگام خلع حكومت قاجاريه و تصويب ماده واحده و تفويض حكومت موقتي به رضاخان، جلسات را با سمت نايب رئيس اداره مي‌كرد.

استاندار

منطقه کرمان

( ۱۳۰۹ه.ش. )

موسس

روزنامه صدای تهران (چاپ تهران)

( ۱۲۹۵ه.ش. )

به انتشار روزنامه صداي تهران همت گماشت و يكي از موافقين جدّي حكومت وثوق‌الدوله و انعقاد قرارداد 1919 بود و در محاسن و منافع قرارداد مقالات متعددي مي‌نوشت.

رئیس

دانشگاه تهران

( از ۱۳۲۰/۰۹/۱۳ه.ش. )

تدین چهارمین رئیس دانشگاه تهران بود.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۵ه.ش. تا ۱۳۰۷ه.ش. )
در انتخابات دوره ششم مجلس، از بيرجند به وكالت رسيد و رئيس مجلس شد.

عضو

فرهنگستان ایران

( از ۱۳۱۴ه.ش. )

شورای عالی فرهنگ در تهران

( از ۱۳۱۷ه.ش. )

درسال 1316 ه.ش با تصويب فرهنگستان ايران، وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغيير نام داده و  در پي آن شوراي عالي معارف به شوراي عالي فرهنگ تبديل شد. اولين جلسه شوراي عالي فرهنگ در26 مهرماه 1317 ه.ش به رياست اسماعیل مرآت، كفيل وزارت فرهنگ تشكيل شد.

مدرس

دانشگاه تهرانتدین در اواخر حکومت رضا شاه به دانشگاه تهران دعوت شد و با نوشتن رساله‌اي دكتر شناخته شد و مقام استادي گرفت. او در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، زبان عربی تدریس می کرد.


گرایشات


عضو

فرقه دموکرات ایرانپس از استبداد صغير، وارد حزب دموكرات شد و در زمره مبلغين و خطباي آن حزب درآمد و رهبر حزب شد.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایراندر اوايل مشروطيت، در صف مجاهدين قرار گرفت و در ماجراي به توپ بستن مجلس با جمعي از شاگردان خود، از مجلس و مشروطيت دفاع كرد.


آثار


نویسنده


سید محمد تدین بیرجندی

تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۰ه.ش.
محل تولد منطقه بیرجند
در بهلگرد يكي از دهات بيرجند بدنیا آمد.
محل درگذشت شهر تهران
سید محمد تدین در سن ۷۰ سالگی درگذشت و در امامزاده صالح تجریش دفن شد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • فرزند سید محمد تقی روضه خوان بیرجندی. وی که عالم برجسته‌ای در زمینه فلسفه، کلام و ادبیات عرب بود، از جمله نمایندگان روحانی مجلس شورای ملی بود که لباس روحانیت را کنار گذاشتند.
  • دو سال وزیر معارف بود، پس از وزارت معارف، دو سال بیکار بود تا اینکه در 1309 به سمت والی کرمان تعیین گردید و قریب یک سال در این سمت باقی بود. آنگاه به تهران احضار شد و تا شهریور 1320 دور از کارهای سیاسی به کار در فرهنگستان و تدریس اشتغال داشت. سال 1321 ه.ش در کابینه علی سهیلی، وزیر مشاور شد.
  • سید محمد تدین آثار تألیفی و ترجمه‌ای متعددی دارد، او به زبان های انگلیسی و فرانسه تسلط داشت.

done in 0.0737 seconds