آخرین ویرایش : September 7, 2012

محمد حسن خان قاجار دولو حاجب الدوله

روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

احمد قوام


وی پدر همسر احمد قوام بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۵ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

در سال 1289ق به سمت نسقچی باشی گری نایل آمد و در 1293 فراش باشی ناصرالدین شاه شد.


done in 0.0437 seconds