آخرین ویرایش : September 7, 2012

میرزا محمود خان احتشام السلطنه

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه زنجان

( از ۱۳۰۶ه.ق. )
همزمان با حکومت خمسه، ریاست قشون خمسه را نیز برعهده داشت.

والی

استان کردستان ایران

( از ۱۳۱۸ه.ق. تا ۱۳۱۹ه.ق. )

سفیر

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۳۲۹ه.ق. تا ۱۳۳۶ه.ق. )
سفیر کبیر ایران در استانبول در چهار سال جنگ جهانی اول.

وزیر مختار

سفارت ایران در آلمان (دوره قاجار)

( از ۱۳۲۷ه.ق. تا ۱۳۲۹ه.ق. )

سفارت ایران در آلمان (دوره قاجار)

( از ۱۳۱۸ه.ق. تا ۱۳۲۲ه.ق. )

رئیس

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۴ه.ق. تا ۱۳۲۷ه.ق. )
نماینده دوره اول مجلس شورای ملی که پس از استعفای صنیع الدوله ریاست مجلس را برعهده گرفت.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر


تاریخ تولد ۱۲۷۹ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۴ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

محمود علامیر معروف به احتشام‌السلطنه از خانوادهٔ قاجار دولّو در سال ۱۲۷۹ ه‍. ق در تهران به دنیا آمد. پدرش محمدرحیم‌خان علاءالدوله در زمان ناصرالدین‌شاه حاکم آذربایجان بود و مادرش سلطان‌خانم دختر ملک ایرج میرزا پسر فتحعلی‌شاه قاجار بود. در سال ۱۲۹۷ ه‍. ق به استخدام دولت و به سمت یوزباشی کشیکخانهٔ همایونی انتخاب شد. یک سال بعد به مأموریت تبریز نزد پدرش فرستاده شد پس از فوت پدرش در سال ۱۲۹۹ ه‍. ق به تهران مراجعت نمود و به سمت قوللرآقاسی‌باشی (معاون کشیکخانه) گماشته شد.در زمان حکومت خمسه لقب احتشام السلطنه گرفت. در 1313 ه.ق جنرال قونسولگری بغداد شد. درکابینه حسن مستوفی الممالک در ابتدای حکومت رضاخان سمت وزیر داخله را داشت. وی در سال ۱۳۱۴ ه‍. ش در سن ۷۵ سالگی درگذشت. حاصل سه بار ازدواج او پنج پسر و چهار دختر بود.


done in 0.0299 seconds