آخرین ویرایش : September 3, 2012

میرزا محمد خان سینکی مجد الملک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت وظایف و اوقاف (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۰ه.ق. تا ۱۲۹۷ه.ق. )

در سال 1279ه.ق به وزارت وظایف و اوقاف منصوب شد و تا 1282ه.ق باقی بود. پس از بازگشت ناصرالدین شاه از اروپا ( 1290ه.ق) و تشکیل هیئت دولت به شیوه جدید، مجدالملک مجددا به وزارت وظایف و اوقاف منصوب شد که تا 1297 ه.ق به خدمت خود ادامه داد.

مدیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)در سال 1269ه.ق ــ درحالی که نایب اول وزارت خارجه بود ــ به لقب "دبیرمهام خارجه" ملقب و مامور کارگزاری آذربایجان گردید.

رئیس

آستان قدس رضوی

( از ۱۲۸۴ه.ق. تا ۱۲۸۵ه.ق. )

در سال 1284ه.ق ناصرالدین شاه در ضمن سفر خود به خراسان، وی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب و ملقب به «مجدالملک» می کند اما یک سال بعد برکنار و به تهران احضار می شود.

عضو

دارالشورای کبری (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۸ه.ق. تا ۱۲۹۰ه.ق. )

در سال 1288 ه.ق به عضویت در دارالشورای کبری درآمد.


آثار


نویسنده

رساله " کشف الغرائب یا رساله مجدیه "


رساله او با نام کشف‌الغرایب که به خاطر لقب نویسنده‌اش به رساله مجدیه معروف گشته است مملو از مطالب گوناگون و انتقادات کوبنده به دستگاه دولتی است و یکی از مهم‌ترین رسائل اخلاقی و انتقادی عصر قاجار به حساب می‌آید.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه

محسن خان امین الدولهاحمد قوام


نوه دختری

میرزا حسن خان وثوق الدوله


نوه دختری

حسین علاء


مجد الملک پدربزرگ مادری علاء بود.

مهدی خان علاء السلطنه


مجد الملک پدربزرگ مادری علاء بود.

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا ابراهیم خان مستوفی معتمدالسلطنه


معتمدالسلطنه همسر تنها دختر مجدالملک بود.

محمد علی خان علاء السلطنهعلاء السلطنه با هما خانم دختر مجد الملک ازدواج کرد.

میرزا نصرالله خان نوری اعتمادالدوله


میرزا محمد خان خواهرزاده میرزا آقا خان نوری بود.


تاریخ تولد ۱۲۴۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۵ه.ق.
محل تولد منطقه لواسان
منطقه سینک لواسانات از توابع شهر تهران.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • اجدادش اصلا مازندرانی بودند ولی چون در سینک از قرای لواسان ملکی داشتند و مقیم آنجا بودند، از این رو به سینکی معروف شدند. پدرش فتحعلی بیک نام داشت. میرزا محمد خان در ابتدا با سمت کتابدارباشی در دستگاه قهرمان میرزا به خدمت پرداخت. سپس در سال 1262ق به تهران آمد و پیشکار مهدعلیا، مادر محمدشاه شد. در بدو سلطنت ناصرالدین شاه به خدمت وزارت خارجه درآمد. در سال 1268ق مامور کارپردازی ایران در حاجی طرخان (هشترخان) قفقاز شد. در سال 1269ق نایب اول وزارت خارجه بود. بعد عهده دار وزارت وظایف و اوقاف شد.

done in 0.0648 seconds