آخرین ویرایش : September 3, 2012

میرزا علی خان امین الدوله

مناصب و مشاغل


صدراعظم

حکومت قاجار

( از ۱۳۱۵ه.ق. تا ۱۳۱۶ه.ق. )
مظفرالدین شاه به علت نارضایتی داخلی و عدم توانایی اتابک‌ در تهیه پول، امین‌السلطان را از صدارت معزول و با نظر موافق انگلیسی‌ها، امین‌الدوله را از آذربایجان به تهران خواست، ابتدا وی را به سمت ریاست مجلس وزراء انتخاب و سپس در رمضان سال 1314ه.ق. وزیر اعظم و پس از پنج ماه به صدر اعظمی انتخاب نمود وی تا شانزدهم صفر سال 1316ه.ق. و به روایتی تا پانزدهم محرم در این سمت مشغول انجام وظیفه بود.
 امین‌الدوله در بدو کار عمدۀ مشکل مملکت را اصلاح امور مالی می‌دانست و برای برطرف کردن این مشکل دست به اقداماتی زد. از جمله ناصرالملک را به وزارت مالیه منصوب نمود و به او اختیارت تام داد و از سوی دیگر برای اصلاح وضع مالیه کشور سه نفر از اتباع بلژیک به ریاست مسیو نوز بلژیکی را به استخدام در آورد که در رقابت شدید روسها و انگلیسی‌ها بی طرف بودند.
امین الدوله چون در سیاست داخلی به علت عدم پذیرش اصلاحات و مخالفت درباریان و عده‌ای از علمای تهران با شیوه صدارت وی، دشمنی اتابک و مشیرالدوله با او و در سیاست به علت عدم همکاری انگلیسی‌ها و روس‌ها، با شکست روبرو گردید، خود وی قبل از اینکه عزل شود از این مقام در محرم سال 1316 ه.ق استعفاء داد.

وزیر

وزارت وظایف و اوقاف (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۷ه.ق. )

در سال 1297ه.ق به جانشینی پدرش (مجد الملک) عهده دار وزارت «وظایف و اوقاف» شد.

نایب الحکومه

منطقه آذربایجانهنگامی که مظفرالدین شاه به سلطنت نشست امین‌السلطان درصدد بر آمد تا امین‌الدوله را که رقیب وی به شمار می‌آمد از تهران دور نماید. امین‌الدوله به ناچار برخلاف میل خود به دستور شاه و با صواب دید اتابک به پیشکاری و وزارت آذربایجان مأمور و حامل فرمان و شمشیر ولیعهدی برای محمدعلی میرزا شد.

موسس

مدیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)هنگامی که میرزا علی‌خان پانزده سال بیشتر نداشت با سمت منشی‌گری به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و به همراه پدر عازم بغداد شد.(1275 ه.ق) در سال 1279 ه.ق. در سن نوزده سالگی به سمت نیابت اول وزارت امور خارجه تعیین شد.
در سفر ناصرالدین شاه به اروپا در صفر 1290 ه.ق تا سرحد آلمان ملازم شاه بود. در 1295 ه.ق مامور تعزیت درگذشت ویکتور امانوئل دوم و تهنیت جلوس هومبرت اول پادشاه ایتالیا به رم اعزام شد.

رئیس

دارالشورای کبری (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۹ه.ق. تا ۱۳۰۳ه.ق. )


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا ابراهیم خان مستوفی معتمدالسلطنه


معتمدالسلطنه شوهر خواهر امین الدوله بود.

میرزا حسن خان وثوق الدوله


امین الدوله دایی وثوق الدوله بود.

اشرف فخرالدوله


فخرالدوله همسر پسر امین الدوله بود.

محمد علی خان علاء السلطنهعلاء السلطنه شوهر خواهر امین الدوله بود.

احمد قوام


امین الدوله دایی احمد قوام بود.

پاشا خان امین الملک


پاشاخان امین الملک پدر همسر امین الدوله بود.


میرزا علی خان امین الدوله

تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۲ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پدرش در امور دولتی خدمت می کرد و مردی اهل ادب بود و میرزا علی‌خان به خوبی آموزش دید و زبان فرانسه را به خوبی می دانست.
  • در سال 1288 ه.ق. مسؤلیت «چاپارخانه‌های دولتی» (پستخانه) به او سپرده شد. وی در این سمت با تلاش و پشت کار سر وسامانی به اوضاع پُست ایران داد.
  • وی در سال 1290 ه.ق. به لقب "امین­ الملک" و منصب وزارت «رسائل» نایل آمد و در سال 1294 ه.ق. تصدی امور «ضرابخانه» دولتی تبریز به مشاغلش افزوده شد. در سال 1297ه.ق. وزارت «وظایف و اوقاف» نیز به او سپرده شد. در سال 1299ه.ق. به "امین‌الدوله" ملقب شد و در راس دارالشورای کبری قرار گرفت.
  • وی در سال 1306 ه.ق. به همراه ناصرالدین شاه به اروپا رفت و از مشاهده اوضاع عمومی و نظم اجتماعی اروپا درس ­های فروانی گرفت و در صدد بر آمد تا در ایران نیز این ترقی را رونق دهد. از این رو کارخانه قند در کهریزک و کارخانه کبریت سازی در الهیه تاسیس کرد.
  • امین الدوله پس از استعفاء از صدارت (مظفرالدین شاه) به زیارت مکه رفت و سپس در «لشت نشای» رشت، رحل اقامت گزید بعد از اینکه شاه توانست با کمک امین‌السلطان قرضه‌ای تهیه و عازم اروپا شود. امین‌الدوله نامۀ انتقاد آمیزی در این رابطه به شاه نوشت به گونه‌ای که مظفرالدین شاه پس از خواندن آن به او دستور داد که از ایران خارج شود. وی نیز به داغستان رفت و بعد به جهت انجام عمل کلیه به «وین» رفت و بعد از عزل اتابک از صدارت او به ایران برگشت و به شمال کشور در املاک خصوصی خود رفت، تا اینکه در سال 1322 ه.ق در همانجا در گذشت.

done in 0.0602 seconds