آخرین ویرایش : September 3, 2012

همدم الملوک

معروف به : همدم السلطنه

روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

میرزا محمد تقی خان فراهانی


همدم الملوک دختر امیر کبیر از زن دومش عزت‌الدوله بود.

نام پسر

نام مادر

ملک زاده خانم عزت الدوله


همدم الملوک دختر عزت الدوله از همسر اولش امیر کبیر بود.

نام خواهر

نام مادربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد علی شاه قاجار


همدم الملوک خاله محمد علی شاه بود.

ناصر الدین شاه قاجار


همدم الملوک دختر تنها خواهر تنی ناصرالدین شاه بود و نیز همسر بزرگترین پسر ناصرالدین شاه، ظل السلطان بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۹۶ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
دارای چهار فرزند به نام های سلطان حسین میرزا جلال‌الدوله، کوکب‌السلطنه و شوکت‌السلطنه و عزیزالسلطنه

done in 0.0512 seconds